Numeroloogiast

MIS KASU ON NUMEROLOOGIAST?

Inimese elukanga moodustavad mitmetest sümbolitest (näiteks astroloogilistest) ning numbritest mustrid ja numeroloogia on üks võimalustest õppida seda kangast lugema. Numeroloogia vaatleb numbreid kui võtit, mille abil saab avada inimese olemust ja mõista tema käitumist. See on suhteliselt lihtne meetod ja sellega on võimalik treenida oma intuitiivseid andeid ning leida tee inimhinge sügavustesse.

Tuleb meeles pidada, et igal numbril on oma head ja halvad küljed ning ühtegi neist ei saa tõsta teistest kõrgemale. Numbrid käituvad iga inimese juures mõneti erinevalt, sest inimesed alluvad end ümbritseva keskkonna ja kollektiivse alateadvuse mõjudele. Erineva värvingu annavad ka erinevad põhinumbrid. Seetõttu võime me püüda numbreid mõista, kuid ei tohi arvustada ega kategoriseerida.

Numeroloogia ei kasuta kuu ega päikese märke ega ka planeete vaid töötab inimese isiksusega vahetult, kasutades selleks numbreid, kuid numbrid iseenesest on seotud planeetidega ja nende mõjuga inimese käitumisele. Numeroloogia on üks meetod, millega saab ühendada mikro- ja makrokosmost ning mille abil on võimalik õppida tundma numbrite ja neid valitsevate taevakehade mõju inimese teadvusele ja käitumisele. Numeroloogias kehastavad planeedid inimlikke vorme ja nende käitumist võib vaadelda kui kosmilist mängu.

Inimese jaoks, kes ei luba endale vabadust jälgida taevaste ja astraalkehade mõjusid, on planeedid kui kosmilised objektid, mis ei mõjuta tema füüsilist ega vaimset seisundit ja sellisele inimesele on kasutud kõik ennustuslikud teadused. Seevastu need, kellel on piisavalt usku, aega ja kannatlikkust, võivad leida õpetusi ja teadmisi.

Eelkõige tuleb õppida tundma ja mõistma ennast.

See, aga omakorda, aitab mõista teisi inimesi, muutuda terviklikuks ja harmooniliseks isiksuseks, tunnetada Kosmilisi Seadusi ja Rütme, et vältida halba ja korrata head. Numbritega töötamise üks eesmärk on energia säilitamine. Inimene, kes alustab mingit tööd valimata selleks õiget ajamomenti, teeb valesid samme ja kaotab kasutult palju energiat.

Põhinumbrid moodustavad ühtse terviku. See on kui materjal, millest inimene loob vabal valikul oma elu. Kui inimesele anda kätte tükk puud, siis on ju mitmeid võimalusi – teha sellest kunstiteos, tarbeese või lihtsalt põletada… Ja kui sulle on antud materjaliks puit, siis ei saa sellest teha kaminat või kirvest. Nii on ka eluga – igaühele on määratud oma roll ning eesmärk. Kuidas ta seda esitab ja täidab, on juba tema enda teha.

Numbrite vibratsioonid võivad olla vägagi vastuolulised. Erinevad iseloomujooned ilmnevad eri olukordades ja eri aegadel. Veel on oluline teada, et enamus numbrite täismõjusid avalduvad siiski pärast 30ndat eluaastat ja mõned veelgi hiljem. Samas ei pääse mõne numbri võnked üldse esile – teiste numbrite (takistavad) vibratsioonid on liiga tugevad. Tähtis on ka see, kui palju on arenenud mõne numbri positiivne või negatiivne külg, sest nagu ütleb Vana Hiina mõttetark Kong Fuzi: “Sünnipärastelt võimetelt on inimesed üksteisele lähedased, kuid harjumuste poolest on nad üksteisest kaugel.”

*Avesta (A-vesta: esimene teade) – muistsete aarialaste püha raamat, mille ühes osas on väidetavalt kõik teadmised Kosmilistest Seadustest. Sellele raamatule põhinev legend räägib, et kõigi viie rassi esivanemad tulid Maale erinevatest tähtkujudest (Luik, Lüüra, Suur Karu jne) ning tõid endaga kaasa erinevaid teadmisi.

Scroll To Top