EBAUSK JA NUMEROLOOGIA

Ebausu juured ulatuvad aegade hämarusse. Ikka ja alati on olnud inimesi, keda võib nimetada ebausklikeks. Paljud ebausukombed ja -märgid on etnilist laadi, kuid on ka laiemalt tuntuid, näiteks, reede ja 13, mida peetakse väga halvaks kombinatsiooniks. Paljudes maailma hotellides puudub kolmeteistkümnes tuba või koguni korrus. Ameerikas on see päev kujunenud lausa probleemiks, kuna 800-900 miljonit USD läheb neil päevil ärilisse kahjumisse: inimesed väldivad lennukisõitu ning igasugu muud ärilist tegevust. 

Reedene päev allub planeet Veenusele, aga kuna hellenismi perioodil oli Veenuse ladinakeelne nimetus Lucifer (‘valgusetooja’), kes oli võimuiha pärast Maale heidetud ingel, siis seostatakse seda päeva Saatanaga. Maades, mille nädalaarvestus algab pühapäevaga, on reede kuues nädalapäev. Veenuse number on 6 ja sellega seondub Piiblist tuntud metsalise arv 666. Väidetavalt löödi Kristus risti reedel. Võib leida viiteid, et Eeva pakkus Aadamale õuna reedel ning et Kain tappis Aabeli reedel, kolmeteistkümnendal. 

Kolmteist on halvakõlalise häälduse tõttu Hiinas, mitmetes muistsetes kultuurudes ning kristlikes maades tuntuim pahaendeline, surma ja õnnetusega seonduv arv, mida nimetatakse ka kuraditosinaks. Eelkõige seetõttu, et ta järgneb kaheteistkümnele – täiuslikkuse arvule – 12 kuud aastas, 12 sodiaagimärki, 12 Iisraeli hõimu, 12 Jeesuse jüngrit jne. Laiemalt hakati kolmeteistkümmet õnnetuse numbriks pidama alles XVII sajandil ning seda seostatakse asjaoluga, et Juudas Iskariot reetis Jeesuse ning oli Viimse Õhtusöömaaja kolmeteistkümnes külaline. 

Paljudes maades kolmeteistkümmet halvaks numbriks ei peeta, otse vastupidi – Mehhikos on see kõige parem, püha ja tähtis number, mis sümboliseerib Päikest ja mehelikku energiat. Hilisjudaismis, vähemasti Jeesuse aegadel, suhtuti nimetatud numbrisse kui õnnenumbrisse. Põhja-Saksamaal on peetud abiellumist kolmeteistkümnendal kuupäeval eriti heaendeliseks. Ka numeroloogilises võtmes pole see number ei paha ega õel. Kolmeteistkümnendal kuupäeval sündinu on praktiline, kindla sõnaga inimene, kellele võib alati loota. Sellisele inimesele on kolmteist õnnenumber. Kui ta on sündinud reedel, siis on see nädalapäev tema õnnepäev, seega on tema jaoks reede ja kolmeteistkümnes parim kombinatsioon. 

Ebausk põhineb sümbolitel, mille järgi usutakse seda või teist ning tegelikult on see üsna isiklik nagu unenäod, mille tõlgendused on erinevad. See, mis ühe inimese puhul võib tähendada head, ei pruugi teise inimese puhul paika pidada ning vastupidi. Igal inimesel on omad head ja halvad sümbolid ning nende tundmaõppimine võib muuta elamise-olemise lihtsamaks. Mõningate sümbolite puhul tuleks selgeks teha, kust need pärit on ja miks on nad muutunud just selle asja/tegevuse ebausu märgiks. Näiteks: must kass, keda on  seostatud musta maagia ja nõidadega. Must kass ise ei too kellelegi õnnetust. Kui inimene on teinud selle armsa loomakese oma õnnetuse sümboliks, siis tema nägemine annab vaid märku, et miski võib juhtuda ning soovitab olla valvel. Musta kassi löömine, loopimine kividega vms. toob kindlasti ebaõnne, sest see on tegu, mis kuulub karma* valdkonda.

Kuna ka numbrid on sümbolid, siis võib neist luua endale tõhusa sümbolite keele. Tänavad ja teed on autosid massiliselt täis ning lihtsaim viis on jälgida numbrimärke, millel ilutsevad reas ühesugused numbrid. Kindlat valemit ega retsepti pole võimalik anda, sest igaühe jaoks on numbrite tähendused individuaalsed ning erinevad numeroloogilised süsteemid annavad numbritele mõneti erinevaid tähendusi, kuid õnnenumbriks peetakse siiski inimese sünnikuupäeva ja/või selle ristsummat (14;1+4=5).

Toon ära mõned üldlevinumad numbrite tähendused:

0 – kõiksus, kaos, võitlus, lõpmatus
1 – tahe, uus algus, aktiivsus, võim
2 – tunded, meeled, kahesus, intuitsioon, diplomaatia
3 – loominguline jõud, energia, positsioon, edu
4 – maisus, kord, töö, piirangud, seisak
5 – muutus, mitmekülgsus, vabadus
6 – kohustused, armastus, harmoonia, ilu
7 – täiuslikkus, kaitseingel, vaimsus, kahetsus
8 – õiglus, uuendamine, rikkus/vaesus,
9 – avarus, tõde, kaastunne, tsükli lõpp

Negatiivsed tähendused saab siit soovi korral tuletada.

Mõned numbrikombinatsioonid, millest eelpool juttu polnud:

10 – Täiustumine
15 – Valguse arv
21 – Absoluutse tõe arv
24 – Kosmiline õnnearv
40 – Katsumuste arv
66 – Allahi nime arvulise väärtuse summa
70 – Õnne arv
888 – Jeesuse nime arvulise väärtuse summa
144000 – Väljavalitute arv Vanas Testamendis

Numeroloogias peetakse tähtsaks meisternumbreid 11, 22, 33, 44. Suuremad meisternumbrid saavad esineda vaid nimenumbris või mõnes muus numeroloogilises kombinatsioonis. Meisternumbrid näitavad kõrget vaimset ja hingelist taset, mis tuleneb sellest, et nende numbrite esindajad on Vanad Hinged ning neil on siin täita erilised ülesanded. 

Huvitav fakt: Inimesi eluteenumbriga 44 – Kõrgeima Õigluse Kohtunik – sündis kahe aastatuhande jooksul esimest korda 29.09.1959 ning aastatuhande lõpuni veel suhteliselt vähestel päevadel. 

Mõni inimene satub vaatama kella just siis, kui kell on 11.11 või 22.22. Tavaliselt esineb selliste inimeste numbrites meisternumber (11, 22, 33 jne), mõnikord ka varjatud kujul, ning nii tuletab meisternumbri eluülesanne end inimesele meelde.

Alati on kõige tähtsamad need numbrid, mis inimese elus sageli korduvad, sest neil on talle midagi öelda, rõhutada, millelegi viidata.

* Karma on põhjuslikkuse seadus. Seda võib julgelt nimetada ka saatuseks, mille loome oma mõtete, sõnade ja tegudega: „Mida külvad, seda lõikad.“ Paraku seostatakse selle sõnaga enamasti vaid negatiivset ning positiivset karmat nimetatakse millegipärast ootamatuks õnneks või õnnistuseks. Tegelikult on need vaid ühe asja kaks külge.

Nõuanne: kirjuta üksteise alla välja kõik numbrid, mis sind ümbritsevad ning mida sa ise teadlikult pole valinud: (sünnikuupäeva-, elutee-, nime-, isikukoodi-, ID-kaardi-, passi-, pangakonto-, maja-, korteri-, telefoni-, autonumbrid jne), siis liida kokku nende ristsummad, kuni saad ühekohalised numbrid ning võrdle neid omavahel. Kindlasti märkad mõne(de) numbri(te) ülekaalulist esinemist. Tee endale selgeks, miks need konkreetsed numbrid sind ümbritsevad ja mida nad sinu jaoks tähendavad. Abiks on, kui meenutad heade ning halbade sündmuste kuupäevi ning võrdled neid eelnevalt saadud numbritega. Siin peitub ka väike konks: esmapilgul õnnelik sündmus ei pruugi olla sündmusteahela lõppfaasis õnnelik ning vastupidi.

Scroll To Top