MIDA TOOB AASTA 2021

Numeroloogiliselt on aasta 2021 Kosmiline aasta number 5. (2+0+2+1=5) Parimas seisus on siin need, kelle sünnikuupäev ja sünnikuu annavad kokku 9, sest neil on ka isiklik aasta sama, mis kosmiline aasta.

Sel aastal avaneb palju uusi võimalusi. Just nüüd leiavad aset muutused, mida oled ammu oodanud. Vanad probleemid lahenevad nagu iseenesest. Näed uusi suundi nii töös kui ka isiklikus elus. See on dünaamiliste muutuste aasta. Sinu elus toimub palju üllatuslikku. Oled võimeline realiseerima uusi võimalusi. Tarkus ja mõistlikkus on küll olulised, kuid sel aastal puutud kokku valikutega, mis nõuavad ka kiiret reaktsiooni. Kui kasutad üldlevinud lähenemisi on see periood edutu. Kohane kõige uuega. See on omamoodi vabanemise ja ümbersünni aasta.

Pead leppima mõttega, et ootamatud sündmused võivad lüüa Sinu plaanid täiesti segi. Selle aasta vibratsioone tuleb ära kasutada täies mahus. Ei tohi karta uut ja kramplikult kinni hoida vanast. Olukorda võib valitseda ainult avatud ja aheldamatu mõistusega. Kuid samal ajal võib esineda ka liiga teravat tunnetust. Väldi vigade tegemist.

Sel aastal oled rahutu, täis energiat ning januned liikumise, muutuste ja uute kontaktide järele. Tuleb täielikult kasutada oma võimeid ja mitte karta riski, sest tänu nendele õnnestub Sul palju korda saata. Kasulik on alustada uue tööga. Pole välistatud täiesti uue ameti omandamine, elukohavahetus, lühemad või pikemad reisid. Ette võib tulla põnevaid seiklusi ja õnnelikke muutusi.

See on vaimse arengu periood, millele aitavad kaasa vastavad huvialad. See aasta võib olla Sinu elu pöördepunktiks. Õpi kohanema muutuvate tingimustega ja olema neis paindlik. Ole ettevaatlik, et see rahutu periood ei tooks endaga kaasa õnnetusi. Selle aasta energiat on õigem kasutada konkreetseteks tegudeks vaimses plaanis.

Sotsiaalne aktiivsus peaks ka ärialal edu tooma. Suhtlemiskogemustest saadud teadmised kasutab ära alateadvus, ja seega paraneb Sinu maailmatunnetus. Kuna see on väga meeleline periood, oled seksuaalselt ligitõmbav ja armulood võivad olla vägagi aktiivsed. Kuigi ahvatlusi on palju, tuleb säilitada enesekontroll, et langetada õigeid otsuseid.

NIMI JA KARMA ÕPETUSED

Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. See
number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud,
kokku liitmisel.

Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi.

123456789
A,ÄBCDEFGHI
JKLMNO,Õ,ÖPQR
STU,ÜVWXYZ 

Sünniga antud nimest tuletatakse karma õpetused. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe.

Näide: E  N  E    P  I  I  R; märgime vastavad numbrid tähtede alla.

          5 +5 + 5 + 7+9 +9 +9   = 49; 4+9=13; 1+3=4

Seega on selle isiku nimenumber 4 ning selles nimes puuduvad numbrid 1,2,3,4,6,8, mis näitab, et elus ettetulevaid ja lahendamist vajavaid probleeme on palju. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks.

Karmaõpetuste tähendused on järgmised:

1 Satud olukordadesse, kus sinult nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust.

2 –  Satud olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Tuleb õppida eneseväärikust, pugeda välja “karbist”, rohkem kohtuda erinevate inimestega, võita häbelikkus.

3 – Satud olukordadesse, kus pead end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti.

4 – Satud olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Võid sattuda ka piiratud tingimustesse. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele.

5 – Satud olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum.

6 – Satud olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks.

7 – Saad läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Arenda loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Leia usk, vabaneda hirmust. Tasakaalustada materiaalne ja hingeline.

8 – Satud olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. Tuleb õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist. Õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte sulle üksi.

9 – Sinu elus tekivad olukorrad, kus satud silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Unustada mõneks ajaks enese mina.

Juhul kui nime kokkuarvutamisel tulevad välja numbrid 19, 13, 14 või 16, siis on tegemist suguvõsa karmaga. See tähendab, et oled selles suguvõsas vähemalt korra juba sündinud ja sinu tegevus on tekitanud karmavõla ehk needuse. Karmavõlad ei saa tulla kelleltki teiselt, kui ainult iseenda tegevuse tagajärjena. Kui need numbrid ilmnevad abielunimes, siis on sel inimesel võimalik parandada selle nime andnud suguvõsa karmat.

13 – Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võid selles elus sattuda vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Pead olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis sul on, aga mitte kadestama teisi.

14 – Oled eelmises elus oma vabadust kurjasti kasutanud, mistõttu võib püsisuhete loomine selles elus raskendatud olla. Võimalik, et pead elama mõnda aega piiratud tingimustes või sõltuma kellestki. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Õppida järjepidevust.

16 – Oled eelmises elus olnud liiga enesekeskne (või sooritanud seksuaalkuritegusid), mille tulemusena satud vaimselt kasvatavatesse olukordadesse või kuritegude ohvriks. Ka sinu suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva.

19 – Oled eelmises elus oma jõudu või võimu kurjasti kasutanud, mille tulemusena esineb nüüd raskusi oma võimete väljendamisel ja edu saavutamisel. Raskused kaovad, kui õpid märkama teiste tundeid.

NUMBRITE ÜLDISELOOMUSTUS

Numbrite enamlevinud positiivsed ja negatiivsed põhiomadused ning
nendele vastavad võtmesõnad on järgmised:

Individuaalsus – julge, algatusvõimeline, leidlik, tugev isiksus, auahne, kohusetundlik, otsustusvõimeline. 

Egoism – flegmaatiline, edev, kangekaelne, arg, võimuahne, silmakirjalik, valitsev, enesekeskne, pillaja, agressiivne, türann. 

Karma: loobumus

Suhtlus – diplomaatiline, truu, harmooniline, sõbralik, tundlik, kunstihuviline, kaastundlik, seltskondlik, koostöövõimeline. 

Tuulelipp – ülitundlik, arg, iseloomutu, ükskõikne, hoolimatu, otsustusvõimetu, pessimistlik, masenduv, valelik, silmakirjalik. 

Karma: eneseväärikus

Eneseväljendus – inspireeriv, optimistlik, veetlev, andekas, armastav, seltskondlik, kunstihuviline, keeleandeline, tähelepanelik, sõbralik, truu. 

Arglikkus – laisk, torisev, pillaja, edev, küüniline, kriitiline, sentimentaalne, armukade, kade, ahne, sallimatu, ebausaldav, kahtlev. 

Karma: omakasupüüdmatu teenimine

Organiseeritus – aus, praktiline, organiseerimisvõimeline, kannatlik, kindel, kõva töötegija, tasakaalukas. 

Laiskus – kitsi, kitsarinnaline, väiklane, sallimatu, dogmaatiline, toores, lipitsev, pahatahtlik, pika vihaga, matslik, taktitu, vägivaldne. 

Karma: rahuldumine

Vabadus – leidlik, vabadust armastav, mitmekülgne, positiivne muutuste suhtes, seltskondlik, sümpaatne, seksikas. 

Piiratus – vastutustundetu, lärmakas, hoolimatu, ekshibitsionistlik, sensatsioonihimuline, salakaval, naudinguhimuline, lodev, liialdav, hasartmängija, valelik. 

Karma: kainus

Vastutus – teenistusvalmis, harmooniline, kohanemisvõimeline, teenekas, tasakaalukas, truu kodu ja pere kaitsja. 

Hooletus – pedantne, liiga muretsev, ründav, pealetükkiv, tavapärane, keelepeksja, egoist, viriseja, torisev, armukade, kade, umbusklik, küüniline, võimuahne, valitsev. 

Karma: distsipliin

Tarkus – vähese jutuga, tasakaalukas, analüüsiv, huvitub okultismist, hingestatud, leplik, otsiv, põhjalik, õiglane. 

Mõistmatus – skeptiline, sarkastiline, tundetu, närviline, melanhoolne, kriitiline, suureline, jahe, egotsentriline, sissepoole vaatav, ebaaus, võlts, alkoholismi ja maagiasse kalduv. 

Karma: praktilisus

Saavutus – organiseerija, arvustusvõimeline, kompetentne, visa, tugev, võimekas, ennastsalgav, sitke. 

Tagasihoidlikkus – pika vihaga intrigeeriv, ahne, tasakaalutu, omakasupüüdlik, kaval, julm, kättemaksuhimuline, türanniseeriv, võitlushimuline, agressiivne. 

Karma: headus, andestamine

Kaastunne – inimsõbralik, kunstihuviline, teenistusvalmis, kiinduv, andekas. 

Egoistlikkus – kergemeelne, jäme, sentimentaalne, ebakindel, nõutu, ebamoraalne, toores, vastutustundetu, sallimatu. 

Karma: kannatlikkus

MEISTERNUMBRID*

11

Kõrgem inspiratsioon.

Mandumine – hävituslikkus, närvilisus, küünilisus.

22

Kõikehõlmavus.

Täielik ükskõiksus, eneseküllus.

33

Universaalne armastus kõige elava vastu.

Äärmuslik egotsentrism.

44** 

Ere individuaalsus, ideaalne maailma- või rahukohtunik. Kõrgeim õiglus.

Liigne materialism ja võimujanu.

* Meisternumbrid 11, 22, 33, 44, mõjutavad väga tugevalt inimesi, kelle numeroloogilises kaardis need paiknevad. Eriti märgatav on meisternumbrite mõju, kui esinevad eluteenumbrites. Sellistel inimestel on tugev potentsiaal, sest neile on antud võimalus arendada ja kasutada kõrgemaid võimeid, kontsentreeritud kõrgemat energiat, mida tuleb kasutada vastavalt meisternumbri omadustele teiste inimeste ja kogu ühiskonna hüvanguks. Teisest küljest näitavad meisternumbrid ka tugevat sisemist pinget, mis on tingitud võimsast psüühilisest energiast ja sügavast püüdlusest kõrgete ideaalide poole. “Kellele on antud palju, sellelt ka nõutakse palju.” Iga meisternumbriga inimese mõju teistele on väga suur. Kui inimene pole oma ülesannete ja missiooni kõrgusel või kasutab neid omakasupüüdlikel eesmärkidel, jääb ta oma hingelises arengus seisma, mis omakorda viib enesega rahulolematuse ja isiksuse languseni.

**44. Sellise elutee numbriga inimesi on sündinud kahe viimase aastatuhande jooksul väga vähe. Esimesel aastatuhandel oli esimene selline kombinatsioon võimalik alles 09.08.999 ning sellest edasi veel vaid mõnel päeval nimetatud aasta lõpuni. Teisel aastatuhandel oli see kombinatsioon võimalik alates 29.09.1959 ning igal sellele järgneval aastalgi vaid üksikutel päevadel. Inimene, kelle elutee numbriks on 55 võiks sündida alles 29.09.8999.

UNIVERSAALNE TÄHESTIK

123456789
A,ÄBCDEFGHI
JKLMNO,Õ,ÖPQR
STU,ÜVWXYZ

Scroll To Top