KRIIS ON OTSUSTAMISE KOHT

Septembris juhtuvad mingil seletamatul põhjusel väga paljud suured katastroofid ja kriisid, mõeldes kas või 9/11 tragöödiale Ameerikas või Estonia hukule ja Kurkse surmaretkele Balti meres. Mis looduses lahti on, et kõik on kuidagi pinevad ja närvilised ning kriitilisi olukordi tekib inimsuhetessegi? Arutleb numeroloog Kai Tamm.

September on kuu, mil loodus saavutab lõpliku küpsuse ja saabub saagi salve kogumise aeg. Samas on see aeg, mil külvatakse talivilja ja istutatakse lillesibulaid ning järgmisel kevadel lummab maa meid taas haljendava orase ja õiteiluga. Kuid enne seda vajub kõik kui varjusurma ja pärast sügisest pööripäeva haarab valitsusohjad nii pikana tunduv pime aeg.
Miks on see aeg nii raske ja suruv? Peamiselt seepärast, et kõik meie ümber hakkab järjest enam meenutama elu lõplikkust, aga inimesse nagu loodusse tervikuna on kodeeritud elujanu. Septembrikuus toimusid nii Estonia hukk kui ka Kurkse tragöödia, mis puudutasid lähedalt paljusid eestlasi. Kuna oleme nii väike rahvas, on emotsioonid seda teravamad ja talletuvad paljude perede mällu, tõustes pinnale igal aastal uuesti just nn looduse langusajal. Sel sügisel tuleb peale masenduse rinda pista ka masundusega.

Tsükli lõpp

Numeroloogilises võtmes võib septembrit vaadelda kui ühe tsükli lõppu ning aeg annab arutust, kas lõigatu-kogutu-salvestatu kätkeb endas uue jaoks elujõulist seemet. Nõuanne: õpi kannatlikkust, tee kokkuvõtteid, taasta mõranenud või katkesta mittevajalikud suhted, kui see on vajalik. Eralda terad sõkaldest. See on igas mõttes soodne kuu suurpuhastuseks. Koristame aiad, valmistame kodud talveks ette. Teeme hoidiseid, st salvestame suve energia. Käesoleva aasta numbrikombinatsioonide valguses (9 + 2 + 0 + 0 + 9 = 11) võib näha septembris kriisi haripunkti, mis oma muutumises peidab tohutuid ja võimsaid inspiratsiooniallikaid ning läbimurret vabaduse ja paremuse poole. Komistuskivideks võivad olla emotsionaalne ülitundlikkus või ükskõiksus ning enesehaletsus.

Sõnaga “kriis” (kr k krisis – otsustus, lahutus) tähistatakse murrangut, pööret, otsustavat seisundit ning see annab võimaluse midagi teistmoodi ja uutmoodi teha. Kes julgeb muutuda, see sammub tulevikku, aga kes ootab, et see iseenesest möödub, seda ootab aeglane häving. Kriisi võib vaadelda kui küpsemist, sest siin luuakse uued ja uut laadi võimalused. Haiguses on kriis hetk, mil selgub, kas hakkab toimuma paranemine või vastupidi, haigus peidab end sügavale kroonilistesse protsessidesse ja jääb vinduma või võtab hoopis halvema pöörde. Igatahes on kriis otsustamise koht – kuidas edasi.

Pööripäeva pöörded

Sügisesel pööripäeval on päevavalguse ja ööpimeduse aeg ühepikkused ning siitpeale hakkab valge aeg üha kahanema. Kasvuaeg asendub kahanemisega, seega peab ka inimmõte asendama väljapoole suunatud energia pigem sissepoole suunatuga.

See on aeg tegeleda kappi pandud asjade ja iseenese pimedama poolega, sest see aitab õppida end usaldama. Järgmisena õpi kohanema vastavalt olukorrale, sest iga vastuseis tekitab sõda igal tasandil ja igas mõttes.

Leia aega loomingulisusele, kunstile ja detailide ilule ning võlule, kuid samas ka vaikusele. Tugine oma aistingutele ja intuitsioonile.

Mängi soolot, kuid harmoneeru saateansambliga. Julge olla sina ise, aga arvesta ka teistega. Igalühel on omad mured, raskused ja pinged – ära siis oma taaka teiste selga lao. Suhtle sõpradega ilma, et kasutaksid neid piksevardana.

Vigade parandus

Pööripäeva uskumusi ja traditsioone leiame paljudes usundites ja uskumustes.

Wicca traditsioon õpetab, et pööripäev on viimane aeg, et parandada vigu ja möödalastud võimalusi, aga vigade parandamisse ei tohi kinni jääda: kui vaja, siis kahetse, aga lase lahti see, mis pole täitunud. Kuid ka sügisvihmad uhuvad ära kõik teostatud ja teostamatud plaanid ning saabub vaikuse ja mõtiskluste aeg.

Iidsete aarialaste Avesta traditsioon pajatab, et sügisese pööripäevani on meil võimalus teha oma valikuid, kuid sealt alates seisame kohtumõistjate ees, kes langetavad otsuse ja määravad edaspidise olenemata meie tahtest või soovidest. Sest sügisene pööripäev (sel aastal 23.09 kl 00.32) sümboliseerib hauataguse maailma uste avanemist. Ehk ka sellest maailma paiskuv rusutus ja raskustunne, millest tuleb lihtsalt seesmise väega üle olla.

Meid sel pimedal ajal saatvate surnute hingede austamiseks oli eestlastel määratud pisut enam kui kuu. Hingekuu algab mihklipäeval, 29. septembril, ja kestab hingedepäevani, niisiis 2. novembrini.

Et uut koitu näha, peab läbi käidama ka pimedam aeg…

SÕNA VÄGI

Jälgi oma mõtteid, sest nendest sünnivad sinu sõnad.
Jälgi oma sõnu, sest nendest sünnivad sinu teod.
Jälgi oma tegusid, sest nendest sünnivad sinu harjumused.
Jälgi oma harjumusi, sest sellest sünnib sinu iseloom.
Jälgi oma iseloomu, sest sellest sünnib sinu SAATUS…..
Seepärast jälgi oma mõtteid.

Frank Outlaw

SÕNA VÄGI

„Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal“ – nii algab Uue Testamendi Johannese Ilmutusraamat. Sõna tähtsust ja väge rõhutavad pea kõik usundid ning müstilised voolud ja see vägi avaldub nii palvetes, mantrates kui ka maagilistes loitsudes, nõia- ja võlusõnades.

Levinud on uskumus, et tuleb leida vaid õiged sõnad ning siis on nende abil võimalik korda saata imesid, tervendada, täita soove. Teisest küljest on levinud uskumus, et SÕNA on kaotanud oma iidse väe ning et sõnu loovalt kasutada oskavad vaid vähesed. Sõna vägi pole aga kuhugi kadunud ja tegelikult on asi lihtne – sõnale annab väe mõte ja usk sellesse mõttesse. Üldtuntud palvete ja mantrate mõju teeb tugevamaks sajanditepikkune massiline usk nendesse, mitte religioon. Lugemine ainult lugemise pärast nullib väe ja loob segadust. Kui inimene ei mõtle, mida räägib ega räägi, mida mõtleb ja millesse usub, siis loob ta mingi vibratsioonideenergia virrvarri, mis omaette kaootiliselt toimetab. Sõnad on energia ja teadupärast ei kao energia kuhugi – ta muutub ainult. Paraku ei näe inimene siin elus terviklikku pilti, mida ta pelgalt oma sõnade abil on korda saatnud.

Mõnel inimesel on kombeks avaldada oma süngeid tulevikuvisioone ja seda mitte ainult enese jaoks. Eriti praegusel ajal, mil kriisist ja surutisest rääkimine on lausa moes. See, millest palju räägitakse ja millesse usutakse, kasvab tohutu kiirusega, sest saab pidevalt juurde energiat ning võimendub kordi enam, kui asi väärt on. Igal inimesel on alati olemas võimalused, kuid mis pahatihti ise läbi lõigatakse negatiivsete mõtete, hirmude ja i-le täppi pannes sõnadega.

Ärasõnumine ja needmine tuleb inimestel kergemini välja kui olude parandamine või tervendamine. Asi on selles, et spontaanne vihasööst annab sõnadele tugeva energialaengu. Kuid Sõna on kahe teraga mõõk. Kõik, mida mõtleme, ütleme ja teeme kajastub eelkõige meis endis ja alles siis kiirgab välja. Pahatihti öeldakse tahtmatult valusaid, salvavaid või solvavaid sõnu, mida hiljem kahetsetakse, kuid väljaöeldud sõna on lind, teda enam kinni ei püüa… Samas on head sõnad ja soovid tihti pigem hea tahte avaldus või viisakuseväljendus, millel puudub vajalik energia, et nendega midagi korda saata. Ja nii jõuame taas mõtte ja usuni, mis on kõige alus.

Pythagoras on öelnud: „Olgu õnnistatud jumalik arv, mis sünnitas inimesed ja jumalad“. Numeroloogia seisukohalt võetuna on igal sõnal arvuline väärtus, mis viib meid jällegi Sõna juurde. Juudi müstiline kabalaõpetus väidab, et pühakirjas on igal kirjatähel, sõnal ja numbril varjatud tähendus ning õpetab tõlgitsusmeetodeid nende varjatud tähenduste väljaselgitamiseks. Tegelikult on varjatud mõju ja tähendus igal sõnal, mis välja öeldakse. Numeroloogia abil võib vaadelda ja välja arvutada sõna, lause, nende järjekorra jne tähenduse. Kuid igal numbril on omad head ja vead ning numeroloogia abil kokku pandud sõnad või lausumised ei pruugi avaldada soovitud mõju. Õigete vibratsioonienergiate leidmine ja vajaliku kooskõla saavutamine nõuab suuri ja sügavaid teadmisi. Tähtsam ja lihtsam on anda sõnadele konkreetne mõte ja kui see tuleb kogu südamest, siis on sõnadel vägi, mis ise loob vajalikud vibratsioonid ja harmoonia.

Aarialaste iidse pühakirja, Avesta, üks osa on Päikese päevade kalender, milles on sõnamaagiale pühendatud mitmed päevad. Samuti on vastavad päevad Kuu kalendris. Neil päevil on sõnadel eriline vägi ning siis tuleb hoolega mõelda, millest rääkida ja millest mitte. Aarialaste usundi, mida tänapäeval tuntakse peamiselt zoroastrismi nime all, kolm alussammast on Hûmata, Hûkhta, Hvarshta – hästimõeldud mõtted, hästiöeldud sõnad ja hästitehtud teod. See räägib juba ise enese eest. Inimesed, kes on sündinud sõnamaagia päevil, tajuvad sõna väge intuitiivselt ning need inimesed enamasti sõnu ei loobi.

Aaria veri voolab ka eestlaste soontes. Vanadel eestlastel oli sõna vägi kõrge au sees. Tunti võimsaid lausumisi, loitse ning ussisõnu. Lauldi regilaule. Osati suhelda loodusvaimude ja nende kaitsealustega, ravida tõbedest ja kurjast silmast. Paljud teadmised ja oskused on meie rahval säilinud tänapäevani ja selle üle võime olla uhked.

Iga inimene on osake Loojast ja tal on kõik looja omadused. Seda, millesse inimene ei usu, pole tema jaoks olemas, sest ta pole seda oma nähtavasse-tajutavasse maailma loonud ehk on hävitanud tänu pragmatismile, skeptitsismile või koolitarkusele võimalikust ja võimatust. Vee peal käia, mägesid liigutada ja haldjaid näha võiks igaüks, aga paraku on usk nõder. Pisimgi kahtlus nullib väe ja võimed. Need kes sõna väge kasutada oskavad ei tee mõttetuid tegusid ega uhkelda oma saavutustega. Teised keedavad niisama suppi, mida ükskord ikka ise sööma hakkavad.

„Ole ettevaatlik oma soovidega, sest neil on kombeks täituda“. Soovimine on sõnamaagia üks osa. Minu vanaema ütles, et kui midagi soovid, siis pead seda tegema nii, et kondid ragisevad ja siis su soov ka täitub. Elu on näidanud, et tal oli õigus ja alati ei peagi kondid ragisema. Aga soovidele ei tohi seada tingimusi: „kui ma saan seda või teist, siis teen seda või teist“. Veelgi halvem on tingiv kõneviis: „kui ma saaksin…“ Need on tühjad soovid, mis ei täitu kunagi.

Mõtte ja sõna võimsus on paljudele tuttav raamatust või filmist „Saladus“. Kui inimene räägib millestki, mida ta ei taha, siis just seda ta saabki, sest Universumi loov jõud täidab soove, millele inimene keskendub, aga ta ei tee vahet sõnadel „tahan“ või „ei taha“.

Tihti ei pane inimesed tähelegi, kuidas, millisel moel ja mille arvelt nende soovid on täitunud. Ja sedagi, et need üldse on täitunud, sest uued soovid on asemele tulnud. Tasub võtta endale pisut aega, minna ajas tagasi ja mõelda asjust, millest oled unistanud, mida soovinud või millest pidevalt rääkinud. Selle rehnuti tulemus võib olla üsna üllatav.

Lõpetuseks tahan öelda, et häid mõtteid ega sõnu pole kunagi liiga palju ja nende abil on võimalik see maailm muuta paremaks ja päikeselisemaks.

NAISED JA KUU

Kuu sünoodiline tsükkel kestab 29,5 päeva. Astroloogias kestab Saturni üks ring läbi 12 astroloogilise maja 29,5 aastat. Need on inimese elus väga olulised perioodid, verstapostid, mille raskus sõltub sellest, kuidas elati sellele eelnenud perioodi jooksul.

Numeroloogias esindab Kuu number kahte. Märksõnadest on naiselikkus, diplomaatilisus, harmoonia, kaastundlikkus, intuitsioon. Numeroloogiaski arvestatakse inimese elus kolme suurt, 28 või ka 29,5 aastat kestva tsükliga. Esimese tsükli jooksul toimub naiseks kujunemine, teine tsükkel on viljakuse periood, mil selgub, millise vundamendi on naine eelneva perioodi jooksul ladunud. Kolmas on kokkuvõttev tsükkel, mis näitab, kuidas eelnevalt ehitatu elutuultele vastu peab.

Kuu peegeldab naise elu kolme tähtsat ajajärku – neitsi, ema, vana naine ehk siis teadjanaine. Iga kuutsükli jooksul teeb Kuu läbi müsteeriumi – loomisest viljakuse kõrgpunktini ja hääbumiseni. Nii on igakuiselt ka viljastumisvõimelise ja terve naisega. Igal kuul küpseb uus munarakk, mis ootab viljastamist ja kui seda ei toimu, siis sureb ning lahkub jäädavalt.

Loomevõimas kuuveri

Läbi kõikide kultuuride on kuuverd peetud au sees, sest kui veri jääb naise sisse, siis sünnib uus elu. Vana-Hiina targad nimetasid menstruaalverd emakese Maa essentsiks, yin-printsiibiks, mis andis kõigele elu. Mõned Aafrika hõimud on arvanud, et kui hoida seda verd 9 kuud potis kaane all, siis tuleb sellest laps. Ristiusus aga peeti naist kuupuhastuse ajal ebapuhtaks või koguni roojaseks ning ta ei tohtinud käia armulaual, palvustel, kalmistul ega seista isegi pühapildi ees.

Põlis-Ameerika Lakota hõimu õpetus kõlab aga nii: „Jälgi oma vanaema Kuud, tema valguse muutused kujundavad ümber sinu hinge. Kui ta on kõige heledam ja tema nägu avatud, siis on aktiivsuse ja energia kõrgtaseme aeg. Maga seal, kus Kuu valgus sind puudutab. Tunne rõõmu ja loovust. Kui vanaema Kuu hakkab katma oma nägu, tõmbu rahvarohketest kohtadest eemale, mine sissepoole, kus on pigem olemine kui tegemine. Pimedamal, vere voolamise ajal on loor sinu ja suure müsteerium vahel kõige õhem. Ole aldis nägemustele, vihjetele, intuitsioonile. Hiljem naase pimedusest – naine puhastunud kehaga.” Sellest järeldus, et naiste tsükkel ühtis kuu tsükliga.

Sea elu kuu järgi

Siit võiks kõrva taha panna seda, et päev enne ja pärast kuuloomist, samuti ka isikliku tsükli lõppedes oleks hea viibida kasvõi veidi aega eraldatuses, suhelge reaalse maailmaga nii vähe kui võimalik ja paastuda. Täiskuuööd on aga sobiv aeg mediteerimiseks ja inspiratsiooni hankimiseks.

Paraku on aga tänapäeva naiste elustiil selline, et Kuu rütmidega harmoonias on suhteliselt keeruline.

Vanasti arvati, et kui naistel on menopaus, hakkab kuuveri voolama veenides ja sellepärast olid vanad naisnõiad hinnatud, kuid ka tagakiusatud.

Hiina traditsiooniline meditsiin väidab, et üks aasta pärast menopausi on igal kuuloomise päeval võimalik teha teraapiat, et kutsuda ellu kasutamata jäänud munarakkude energia ning suunata see sinna, kus organism seda vajab.

Vähemasti nüüd, kui naine seda enne pole teinud, peaks ta teadvustama oma loovuse ja loomuse. Paraku kaotavad aga paljud naised pinna jalge alt ja usu endasse. Eriti need naised, kelle väärtusskaala eesotsas asuvad veetlus ja seksikus. Aga ka need naised, kes enda jaoks elada ei oska.

Kuu mõju kaalule

Täiskuu impulsid on ebasoodsad haavade paranemisele. Sel ajal korjatud ravimtaimedel on aga tugevam mõju.

Kehakaalu alandamiseks pole vaja jälgida mingit konkreetset dieeti. Kasvava kuu ajal tuleb hoolikamalt toitu valida. Kahaneva kuu ajal võib seevastu rohkem maiustada.

Paastupäevi võiks pidada nii täiskuu kui kuuloomise päeval ja päev enne või pärast seda. Täiskuu paast aitab kehakaalu alandada, kuuloomise paast aitab vabaneda mürkidest ja muust ebavajalikust. Kui Kuu rütme jälgida, kaob vajadus pikkadeks ja piinarikasteks dieedipidamisteks.

Scroll To Top