MIDA TOOB AASTA 2022

Numeroloogilises võtmes on aasta 2022 aasta 6 (2+0+2+2), mis on
kohustuste ja vastutuse, kuid ka harmoonia ja armastuse number. Läbi
katsumuste pannakse proovile inimeste kohusetunne. See on ka
karmavõlgade tasumise ja puhastumise aasta, mistõttu tuleb enda isiklikud
soovid ja ambitsioonid kõrvale jätta ning esikohale asetada vastutus oma
perekonna ja lähedaste eest. Ka oma töösse ja ühiskondlikesse
kohustustesse tuleb suhtuda äärmise vastutustundega. Samas ei ole hea
võtta enesele liiga palju pikaajalisi kohustusi. Enne selliste otsuste
vastuvõtmist meenuta vanasõna :“Üheksa korda mõõda ja siis lõika“, vaata ja
mõtle, mis võiks olla selle tulemus. Kas suudad kanda seda vastutust, kui
domineerib mõni teine number? Kasulikum on teoks teha mõned vanad ideed.

Aasta soosib kodust remonti, sisustamist ja ümberpaigutusi, samuti
aiakujundamist, sest ilumeel ja harmoonia loomine on ka selle aasta
märksõnad. Ka lihtne mööbli ümberpaigutus võib anda ruumidele täiesti
uudse ilme. Kodu korrashoidmisega peaks kaasnema ka hoolitsus oma keha
eest. Mõõdukas füüsiline koormus tuleb ainult kasuks.

Üldiselt on see harmoonia, rahu ja õnne periood. Palju rõõmu toovad
südameasjad ja kohtumised sõpradega. Kodu ja perekond mängivad sel
aastal inimeste elus erilist rolli. Tuleb pöörata tähelepanu abielu või kooselu
küsimustele, mida on võimalik lahendada edukalt, kui juhinduda hellusest ja
armastusest. Sügavad tunded toovad ellu värskendust. Võib üles soojendada
vanu suhteid ja leida tee inimeste juurde, keda pole ammu näinud.

See on ka progressi ja finantsedu aasta. Seoses karjääriga toimuvad
suured muutused. Hea aasta uuteks investeeringuteks ja enda
kindlustamiseks majanduslikult. Selle aasta edukus sõltub inimesest endast.
Kuigi ühest küljest on võimalus materiaalse olukorra kindlustamiseks,
hingeliseks ja vaimseks arenguks, siis teisest küljest võivad ahvatleda elu
“magusad viljad”. Kui sa ei suuda jagu saada kiusatustest või unustad oma
kohustused, siis võib aasta lõpus ilmneda, et Sa ei saavutanudki midagi
konkreetset.

Avesta järgi on selle aasta tootem Gepard 21. aasta.
Avesta aasta algab 21.märtsil, 1926,1958,1990, 2022.

See aasta on seotud Kšatra Vairja, taevaste sõdurite juhiga, kelle ülesanne on
võidelda Angra Mainju ja tema pimedusejõudude vastu.
Selle aasta jooksul toimub palju huvitavaid muutusi, lahinguid ja võitlust õigluse
eest. Probleemid on väga teravad ja tekitavad konflikte kuni sõjani välja, kuid
samas on see mingi uue suuna algus.

MIDA TOOB AASTA 2021

Numeroloogiliselt on aasta 2021 Kosmiline aasta number 5. (2+0+2+1=5) Parimas seisus on siin need, kelle sünnikuupäev ja sünnikuu annavad kokku 9, sest neil on ka isiklik aasta sama, mis kosmiline aasta.

Sel aastal avaneb palju uusi võimalusi. Just nüüd leiavad aset muutused, mida oled ammu oodanud. Vanad probleemid lahenevad nagu iseenesest. Näed uusi suundi nii töös kui ka isiklikus elus. See on dünaamiliste muutuste aasta. Sinu elus toimub palju üllatuslikku. Oled võimeline realiseerima uusi võimalusi. Tarkus ja mõistlikkus on küll olulised, kuid sel aastal puutud kokku valikutega, mis nõuavad ka kiiret reaktsiooni. Kui kasutad üldlevinud lähenemisi on see periood edutu. Kohane kõige uuega. See on omamoodi vabanemise ja ümbersünni aasta.

Pead leppima mõttega, et ootamatud sündmused võivad lüüa Sinu plaanid täiesti segi. Selle aasta vibratsioone tuleb ära kasutada täies mahus. Ei tohi karta uut ja kramplikult kinni hoida vanast. Olukorda võib valitseda ainult avatud ja aheldamatu mõistusega. Kuid samal ajal võib esineda ka liiga teravat tunnetust. Väldi vigade tegemist.

Sel aastal oled rahutu, täis energiat ning januned liikumise, muutuste ja uute kontaktide järele. Tuleb täielikult kasutada oma võimeid ja mitte karta riski, sest tänu nendele õnnestub Sul palju korda saata. Kasulik on alustada uue tööga. Pole välistatud täiesti uue ameti omandamine, elukohavahetus, lühemad või pikemad reisid. Ette võib tulla põnevaid seiklusi ja õnnelikke muutusi.

See on vaimse arengu periood, millele aitavad kaasa vastavad huvialad. See aasta võib olla Sinu elu pöördepunktiks. Õpi kohanema muutuvate tingimustega ja olema neis paindlik. Ole ettevaatlik, et see rahutu periood ei tooks endaga kaasa õnnetusi. Selle aasta energiat on õigem kasutada konkreetseteks tegudeks vaimses plaanis.

Sotsiaalne aktiivsus peaks ka ärialal edu tooma. Suhtlemiskogemustest saadud teadmised kasutab ära alateadvus, ja seega paraneb Sinu maailmatunnetus. Kuna see on väga meeleline periood, oled seksuaalselt ligitõmbav ja armulood võivad olla vägagi aktiivsed. Kuigi ahvatlusi on palju, tuleb säilitada enesekontroll, et langetada õigeid otsuseid.

NIMI JA KARMA ÕPETUSED

Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. See
number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud,
kokku liitmisel.

Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi.

123456789
A,ÄBCDEFGHI
JKLMNO,Õ,ÖPQR
STU,ÜVWXYZ 

Sünniga antud nimest tuletatakse karma õpetused. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe.

Näide: E  N  E    P  I  I  R; märgime vastavad numbrid tähtede alla.

          5 +5 + 5 + 7+9 +9 +9   = 49; 4+9=13; 1+3=4

Seega on selle isiku nimenumber 4 ning selles nimes puuduvad numbrid 1,2,3,4,6,8, mis näitab, et elus ettetulevaid ja lahendamist vajavaid probleeme on palju. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks.

Karmaõpetuste tähendused on järgmised:

1 Satud olukordadesse, kus sinult nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust.

2 –  Satud olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Tuleb õppida eneseväärikust, pugeda välja “karbist”, rohkem kohtuda erinevate inimestega, võita häbelikkus.

3 – Satud olukordadesse, kus pead end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti.

4 – Satud olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Võid sattuda ka piiratud tingimustesse. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele.

5 – Satud olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum.

6 – Satud olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks.

7 – Saad läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Arenda loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Leia usk, vabaneda hirmust. Tasakaalustada materiaalne ja hingeline.

8 – Satud olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. Tuleb õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist. Õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte sulle üksi.

9 – Sinu elus tekivad olukorrad, kus satud silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Unustada mõneks ajaks enese mina.

Juhul kui nime kokkuarvutamisel tulevad välja numbrid 19, 13, 14 või 16, siis on tegemist suguvõsa karmaga. See tähendab, et oled selles suguvõsas vähemalt korra juba sündinud ja sinu tegevus on tekitanud karmavõla ehk needuse. Karmavõlad ei saa tulla kelleltki teiselt, kui ainult iseenda tegevuse tagajärjena. Kui need numbrid ilmnevad abielunimes, siis on sel inimesel võimalik parandada selle nime andnud suguvõsa karmat.

13 – Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võid selles elus sattuda vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Pead olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis sul on, aga mitte kadestama teisi.

14 – Oled eelmises elus oma vabadust kurjasti kasutanud, mistõttu võib püsisuhete loomine selles elus raskendatud olla. Võimalik, et pead elama mõnda aega piiratud tingimustes või sõltuma kellestki. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Õppida järjepidevust.

16 – Oled eelmises elus olnud liiga enesekeskne (või sooritanud seksuaalkuritegusid), mille tulemusena satud vaimselt kasvatavatesse olukordadesse või kuritegude ohvriks. Ka sinu suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva.

19 – Oled eelmises elus oma jõudu või võimu kurjasti kasutanud, mille tulemusena esineb nüüd raskusi oma võimete väljendamisel ja edu saavutamisel. Raskused kaovad, kui õpid märkama teiste tundeid.

Scroll To Top