NIMI JA KARMA ÕPETUSED

Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. See
number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud,
kokku liitmisel.

Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi.

123456789
A,ÄBCDEFGHI
JKLMNO,Õ,ÖPQR
STU,ÜVWXYZ 

Sünniga antud nimest tuletatakse karma õpetused. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe.

Näide: E  N  E    P  I  I  R; märgime vastavad numbrid tähtede alla.

          5 +5 + 5 + 7+9 +9 +9   = 49; 4+9=13; 1+3=4

Seega on selle isiku nimenumber 4 ning selles nimes puuduvad numbrid 1,2,3,4,6,8, mis näitab, et elus ettetulevaid ja lahendamist vajavaid probleeme on palju. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks.

Karmaõpetuste tähendused on järgmised:

1 Satud olukordadesse, kus sinult nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust.

2 –  Satud olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Tuleb õppida eneseväärikust, pugeda välja “karbist”, rohkem kohtuda erinevate inimestega, võita häbelikkus.

3 – Satud olukordadesse, kus pead end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti.

4 – Satud olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Võid sattuda ka piiratud tingimustesse. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele.

5 – Satud olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum.

6 – Satud olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks.

7 – Saad läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Arenda loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Leia usk, vabaneda hirmust. Tasakaalustada materiaalne ja hingeline.

8 – Satud olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. Tuleb õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist. Õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte sulle üksi.

9 – Sinu elus tekivad olukorrad, kus satud silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Unustada mõneks ajaks enese mina.

Juhul kui nime kokkuarvutamisel tulevad välja numbrid 19, 13, 14 või 16, siis on tegemist suguvõsa karmaga. See tähendab, et oled selles suguvõsas vähemalt korra juba sündinud ja sinu tegevus on tekitanud karmavõla ehk needuse. Karmavõlad ei saa tulla kelleltki teiselt, kui ainult iseenda tegevuse tagajärjena. Kui need numbrid ilmnevad abielunimes, siis on sel inimesel võimalik parandada selle nime andnud suguvõsa karmat.

13 – Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võid selles elus sattuda vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Pead olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis sul on, aga mitte kadestama teisi.

14 – Oled eelmises elus oma vabadust kurjasti kasutanud, mistõttu võib püsisuhete loomine selles elus raskendatud olla. Võimalik, et pead elama mõnda aega piiratud tingimustes või sõltuma kellestki. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Õppida järjepidevust.

16 – Oled eelmises elus olnud liiga enesekeskne (või sooritanud seksuaalkuritegusid), mille tulemusena satud vaimselt kasvatavatesse olukordadesse või kuritegude ohvriks. Ka sinu suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva.

19 – Oled eelmises elus oma jõudu või võimu kurjasti kasutanud, mille tulemusena esineb nüüd raskusi oma võimete väljendamisel ja edu saavutamisel. Raskused kaovad, kui õpid märkama teiste tundeid.

NUMBRITE ÜLDISELOOMUSTUS

Numbrite enamlevinud positiivsed ja negatiivsed põhiomadused ning
nendele vastavad võtmesõnad on järgmised:

Individuaalsus – julge, algatusvõimeline, leidlik, tugev isiksus, auahne, kohusetundlik, otsustusvõimeline. 

Egoism – flegmaatiline, edev, kangekaelne, arg, võimuahne, silmakirjalik, valitsev, enesekeskne, pillaja, agressiivne, türann. 

Karma: loobumus

Suhtlus – diplomaatiline, truu, harmooniline, sõbralik, tundlik, kunstihuviline, kaastundlik, seltskondlik, koostöövõimeline. 

Tuulelipp – ülitundlik, arg, iseloomutu, ükskõikne, hoolimatu, otsustusvõimetu, pessimistlik, masenduv, valelik, silmakirjalik. 

Karma: eneseväärikus

Eneseväljendus – inspireeriv, optimistlik, veetlev, andekas, armastav, seltskondlik, kunstihuviline, keeleandeline, tähelepanelik, sõbralik, truu. 

Arglikkus – laisk, torisev, pillaja, edev, küüniline, kriitiline, sentimentaalne, armukade, kade, ahne, sallimatu, ebausaldav, kahtlev. 

Karma: omakasupüüdmatu teenimine

Organiseeritus – aus, praktiline, organiseerimisvõimeline, kannatlik, kindel, kõva töötegija, tasakaalukas. 

Laiskus – kitsi, kitsarinnaline, väiklane, sallimatu, dogmaatiline, toores, lipitsev, pahatahtlik, pika vihaga, matslik, taktitu, vägivaldne. 

Karma: rahuldumine

Vabadus – leidlik, vabadust armastav, mitmekülgne, positiivne muutuste suhtes, seltskondlik, sümpaatne, seksikas. 

Piiratus – vastutustundetu, lärmakas, hoolimatu, ekshibitsionistlik, sensatsioonihimuline, salakaval, naudinguhimuline, lodev, liialdav, hasartmängija, valelik. 

Karma: kainus

Vastutus – teenistusvalmis, harmooniline, kohanemisvõimeline, teenekas, tasakaalukas, truu kodu ja pere kaitsja. 

Hooletus – pedantne, liiga muretsev, ründav, pealetükkiv, tavapärane, keelepeksja, egoist, viriseja, torisev, armukade, kade, umbusklik, küüniline, võimuahne, valitsev. 

Karma: distsipliin

Tarkus – vähese jutuga, tasakaalukas, analüüsiv, huvitub okultismist, hingestatud, leplik, otsiv, põhjalik, õiglane. 

Mõistmatus – skeptiline, sarkastiline, tundetu, närviline, melanhoolne, kriitiline, suureline, jahe, egotsentriline, sissepoole vaatav, ebaaus, võlts, alkoholismi ja maagiasse kalduv. 

Karma: praktilisus

Saavutus – organiseerija, arvustusvõimeline, kompetentne, visa, tugev, võimekas, ennastsalgav, sitke. 

Tagasihoidlikkus – pika vihaga intrigeeriv, ahne, tasakaalutu, omakasupüüdlik, kaval, julm, kättemaksuhimuline, türanniseeriv, võitlushimuline, agressiivne. 

Karma: headus, andestamine

Kaastunne – inimsõbralik, kunstihuviline, teenistusvalmis, kiinduv, andekas. 

Egoistlikkus – kergemeelne, jäme, sentimentaalne, ebakindel, nõutu, ebamoraalne, toores, vastutustundetu, sallimatu. 

Karma: kannatlikkus

MEISTERNUMBRID*

11

Kõrgem inspiratsioon.

Mandumine – hävituslikkus, närvilisus, küünilisus.

22

Kõikehõlmavus.

Täielik ükskõiksus, eneseküllus.

33

Universaalne armastus kõige elava vastu.

Äärmuslik egotsentrism.

44** 

Ere individuaalsus, ideaalne maailma- või rahukohtunik. Kõrgeim õiglus.

Liigne materialism ja võimujanu.

* Meisternumbrid 11, 22, 33, 44, mõjutavad väga tugevalt inimesi, kelle numeroloogilises kaardis need paiknevad. Eriti märgatav on meisternumbrite mõju, kui esinevad eluteenumbrites. Sellistel inimestel on tugev potentsiaal, sest neile on antud võimalus arendada ja kasutada kõrgemaid võimeid, kontsentreeritud kõrgemat energiat, mida tuleb kasutada vastavalt meisternumbri omadustele teiste inimeste ja kogu ühiskonna hüvanguks. Teisest küljest näitavad meisternumbrid ka tugevat sisemist pinget, mis on tingitud võimsast psüühilisest energiast ja sügavast püüdlusest kõrgete ideaalide poole. “Kellele on antud palju, sellelt ka nõutakse palju.” Iga meisternumbriga inimese mõju teistele on väga suur. Kui inimene pole oma ülesannete ja missiooni kõrgusel või kasutab neid omakasupüüdlikel eesmärkidel, jääb ta oma hingelises arengus seisma, mis omakorda viib enesega rahulolematuse ja isiksuse languseni.

**44. Sellise elutee numbriga inimesi on sündinud kahe viimase aastatuhande jooksul väga vähe. Esimesel aastatuhandel oli esimene selline kombinatsioon võimalik alles 09.08.999 ning sellest edasi veel vaid mõnel päeval nimetatud aasta lõpuni. Teisel aastatuhandel oli see kombinatsioon võimalik alates 29.09.1959 ning igal sellele järgneval aastalgi vaid üksikutel päevadel. Inimene, kelle elutee numbriks on 55 võiks sündida alles 29.09.8999.

UNIVERSAALNE TÄHESTIK

123456789
A,ÄBCDEFGHI
JKLMNO,Õ,ÖPQR
STU,ÜVWXYZ

KODU JA NUMEROLOOGIA

Mõtle oma majanumbritele, millistes oled elanud või elad. Igal neist on oma eriline atmosfäär ja energeetika. Mõni on rahulik ja mugav, mõni on helge ja lausa kutsub külla. Numeroloogiast lähtudes avaldab kodule mõju tema number.

Selleks, et saada teada kodu vibratsioone tuleb kahe ja kolmekohalised numbrid teisendada ühekohalisteks. Näiteks 65= 6+5=11. 32= 3+2=5. Meisternumbreid 11, 22 ja 33 ei teisendata.

Samuti vaadeldakse korterinumbreid. Lõpuks võib kokku liita nii maja kui ka korterinumbri ning vaadelda nende koosmõju.

Mitmekohalistel numbritel võib vaadelda ka kõiki numbreid eraldi, sest igal numbril on oma mõju, aga koosmõju siiski tugevam.

Kui maja või korteri number on kahe või kolmekohaline, siis esimene number räägib füüsilisest tervisest, teine psühholoogilisest ja emotsionaalsest seisundist ja kolmas mõistuse aktiivsusest. 

MAJA 1

See maja sobib ideaalselt uuteks kogemusteks: originaalseteks ideedeks, suhete alustamiseks, äriideede alustamiseks ning kompleksidest vabanemiseks. Elu möödub siin kiirelt. Suhted on eredad ja avatud. Selle maja elanikud tunnevad soovi saavutada uusi kõrgusi, muutuda tugevamaks ja sõltumatuks. Seepärast paljud neist elanikest külastavad fitness klubisid, tõstavad kvalifikatsiooni ja soovivad omandada uusi teadmisi. Sellega seonduvalt sellistes kodudes palju külalisi ei käi, sest elanikud on väga hõivatud. Selline kodu sobib sportlastele, üliõpilastele, rännumeestele ja tugevatele ning sõltumatutele meestele ning naistele.

KORTER 1

See number räägib eredast elust, mis on täis pikitud sündmusi. Sümboliseerib õnne, rõõmu ja palju pidusid. Ta viib inimese kuulsusele ja edule ning suurendab sisemist veetlust. See number annab hea füüsilise tervise, mis tuleneb tugevast ja tervest südamest. Või siis ka vastupidi: inimene võib haigestuda südame ja veresoonkonna haigustesse. Kui see number asub teisel kohal, siis tunnistab see mõningast emotsionaalsest külmusest. Emotsioonid alluvad teadvusele ja ainult temast sõltub tunnete avaldumise mõõdukus. Kolmandal kohal asuv 1 tähistab mõningast egoismi ja karmust. Selliste inimeste karma ei sõltu teistest, kes temaga koos elavad vaid toimib oma graafikus.

MAJA 2

Sellise numbriga majas on tavaliselt vaikne ja mugav atmosfäär, sõltumata sellest, kui palju on sellel majal kortereid või korruseid. Sellele majale on omane teatud maagiline jõud, mis paneb inimesi siin-seal midagi või mingit seisundit parendama. Enamasti on sellistel majadel väike aiamaa või rohelised taimed maja ees. Selle maja elanikud on väga abivalmid üksteist aitama, mis muudab seal elu veelgi mugavamaks. See on suurepärane maja perekonnale, kuhu lapsed hiljem tagasi tulevad külastama oma vanemaid. See on ideaalne elupaik õpetajatele, sotsiaaltöötajatele, aiandushuvilistele, aga ka pensionäridele.

KORTER 2

2 tugevdab seksuaalset ligitõmbumist, tugevdab emotsioone ja tundeid ning võib esile kutsuda melanhooliat. Samas ei sega see saavutamast õnne perekonnaelus. Füüsiline tervis ja terve mõistus sõltuvad inimese emotsionaalsest tasandist. Stressiperioodil tervis halveneb ja heal perioodil tugevneb. 2 tugevdab inimeste vastastikust tõmmet ja sõltuvust üksteisest. Samuti paneb ta inimese sisemised rütmid alluma Kuu rütmidele. Seepärast tunnevad need inimesed kasvava Kuu ajal jõu juurdevoolu, aga enne kuuloomist nõrkust. 2 võib olla alluv närvi- ja maohaigustele. Aga tugevdab sisemist emotsionaalset ja intellektuaalset arengut.

MAJA 3

See on õnnelik maja. See ei tähenda, et seal poleks kunagi ebameeldivusi, aga elanikud ületavad need kergelt oma suure hingejõuga. Nad on alati valmis vastu võtma külalisi. Kogu majas valitseb loominguline atmosfäär. Siin on õnnelikud loomeinimesed, poeedid, näitlejad, kirjanikud ja neile, kes armastavad fantaseerida. Elanikud püüavad siia tuua midagi unikaalset ja huvitavat.

KORTER 3

3 annab palju füüsilist ja elujõudu, tugevdab kirglikkust ja mõnikord ka raevu, toob suure füüsilise koormuse ja palju tööd. Samuti annab ta edu igas tegevussfääris, mis on seotud füüsilise tegevusega ning aitab vabaneda sõltuvusest teistest inimestest. See number võib anda teravaid põletikulisi protsesse, mis ühest küljest ei lase haigustel muutuda kroonilisteks, aga teisest küljest seob omavahel intellektuaalse ning vaimse arengu füüsilise tervisega. Kui tervis on halb, siis ei tööta ka mõistus hästi. Kuid energiate tasakaalustamiseks on see kergem number kui 1. Füüsilised harjutused annavad mitte ainult reipuse ja värskuse, aga taastavad ka hingelise ja vaimse jõu.

MAJA 4

See maja loob rahuliku rutiini ja stabiilsuse atmosfääri. Ta on ideaalne perekondlike või äriliste suhete arendamiseks ning lisab oma elanike iseloomule rahulikkust ja kannatlikkust. Siin tunnevad ennast hästi inimesed, kelle töö on seotud maaga, näiteks põllumehed, aednikud ja aiakujundajad. Aeg möödub siin kiiresti meenutab pidevalt saavutatud progressi ja edu. See on ideaalne maja ehitajatele, arhitektidele, üliõpilastele, pangandustegelastele ja mänedžeridele. See maja toetab neid, kes on orienteeritud arengule ja eesmärkide saavutamisele. 

KORTER 4

4 tugevdab intellekti ja annab võime saavutada edu intellektuaalsetes tegevustes, toob palju kohtumisi ja suhtlemist ning toob edu sõitudel ja õpingutes. Soodustab vastuvõtlikkust nakkushaigustele või võõraste mentaalsete programmide üle võtmist. Seepärast tuleb hea tervise saavutamiseks õppida sõbraliku suhtlemise kunsti võrdsetel alustel, et mitte allutada teisi ega lasta allutada ennast. Harjutused, mis aitavad parandada liikuvust ja liigeste tööd, aitavad vabaneda liigestesse kogunenud negatiivsetest energiatest ja emotsioonidest. Mõistust aitavad arendada hingamisharjutused ja spetsiaalsed tehnikad. 

MAJA 5

Selle numbriga majas on alati palju liikumist ja inimesi, kes armastavad reisida, külas käia või viibivad siin ajutiselt. Siin on palju uusi ideesid, romantikat ja tundeid. Elanikud tegelevad tihti spordiga, reisimisega, aga ei armasta pikaajalisi perspektiive. Kõike soovitakse saavutada kiiresti. See on sobiv elupaik kirjanikele, õpetajatele, turismiga seotud inimestele, suurperedele, aga ka sportlastele.

KORTER 5

5 määrab inimese ühiskondliku positsiooni, annab optimismi, enesekindlust ja usku enese jõusse. Inimene, kes sellises korteris elab, on alati seotud kollektiivsete mõjude ja vajadustega. See number lausa uputab inimese töistesse probleemidesse ja tegevustesse, aga samas soodustab autoriteedi kasvu ja laiendab silmaringi. 5 esindab täisverelist elu ja lubab nautida kõiki elurõõme. Kui inimene neid liigselt ei naudi, siis annab lihtsalt elurõõme ja lõbusid. Liigne toidu nautimine ja lõbutsemine võivad viia terve rea haigusteni, millest esikohal on maksa haigused ja tema liigne koormamine, millest omakorda saavad alguse teised haigused. Ka emotsionaalsel tasandil annab 5 elurõõmu, aga ette võib tulla ka emotsionaalseid väljapurskeid, kui füüsiline energia on madalseisus. Intellektuaalses plaanis aitab 5 sünteesida mõtteid, arvamusi ja fakte, mis omakorda aitab valida õigeid lahendusi probleemidele.

MAJA 6

See on väga hea elupaik pereinimestele. Inimesed tunnevad end siin rahulikult ja turvaliselt. Naabritega on sõbralikud suhted. Siin armastatakse ilu ja kõik selles kodus on maitsekalt kujundatud. Siinne atmosfäär soodustab hingelisi vestlusi ja mälestuste heietamist. See maja sobib elupaigaks medõdedele, sotsiaaltöötajatele, lasteaiakasvatajatele ja pensionäridele.

KORTER 6

6 vastutab materiaalse heaolu eest. Ta annab rikkust ja samas ka edu armastuses. Ta ei lase unustada isiklikku veetlust ega head tervist. See number toob ellu tasakaalu, harmoonilisust ning sündmuste sujuvust, hoides sellega ära tühja rahmeldamise. Füüsiline tervis eeldab korrapärast ja tervislikku toitumist. Emotsionaalses plaanis võib kuus anda stabiilsuse nii armastuses kui ka vihkamises. Hingelises plaanis aitab koguda hingelisi ja vaimseid rikkusi kasutades selleks kõike, mida eluteel kohatakse. Seejuures võivad ainult praktilised kogemused selle või teise teadmise kasulikkuse kriteeriumiks saada. 

MAJA 7

Selles majas valitseb vaikuse, rahu ning süvenemise õhkkond. See on ideaalne paik teaduslikeks uuringuteks või ükskõik, mille õppimiseks. Tihti on sellised majad vanaaegse arhitektuuriga, kus valitseb müstiline ja läbi uurimata asjade ning tundmatuse avastamise atmosfäär. See on hea elupaik teadlastele, uurijatele, õpetajatele, psühholoogidele ja filosoofidele ning kõigile neile, kellele meeldib analüüsida enda mõtteid ja veeta aega ning arendada ja avastada enda sisemaailma. 

KORTER 7

7 annab stabiilsuse ja professionaalse kasvu. See keeruline number õpetab inimest vabanema kõigest üleliigsest, mis segab tema hingelist harmooniat, õpetab hoidma tasakaalus tundeid. Lisab iseloomule kindlust ja tahtejõudu, toob vedamist eesmärkide saavutamisel süvenenud ja kannatlikele inimestele. See number ei lase killustada oma jõude. Sind ootavad ees mitmed ebameeldivused, ehkki täiesti prognoositavad sündmused, mis õpetavad valitsema oma tundeid, aga ka lubavad heita pilgu tulevikku, kus näed oma tehtud otsuste ja tegude tagajärgi. Füüsiline tervis sõltub selgroo seisundist, kui see on korras, siis liiguvad energiad seda mööda normaalselt. Emotsionaalsel tasandil annab külmust, mis kompenseerib tugevuse seista vastu sõltuvustele. Intellektuaalses plaanis annab vaimse edu, kui kontsentreerud kõigi mõtetega tekkinud probleemile. 

MAJA 8

See maja on seotud rahaga. Tema elanikud liiguvad jõudsalt karjääriredelil kõrgemale või teevad midagi, mis annab lisasissetuleku ning kasumi. Siin tekivad ideed, kuidas edukalt äri ajada ja laiendada või alustada uusi kasulikke projekte. See on sobiv elupaik poliitikutele, mänedžeridele, arstidele, ärimeestele, aga ka kuulsatele ja tuntud inimestele. Siin toimub kõik küllaltki suurtes mastaapides. Kui on sissetulek, siis suur, kui ebameeldivused, siis ka suured.

KORTER 8

8 on üllatuste number. Sul ei õnnestu täiel määral programmeerida ega planeerida oma elu. Peamine on see, et pead õppima kasutama aega – vahel on seda ülemäära ja vahel napib täiega. 8 arendab reaktsioonide kiirust ja seepärast toob ellu ootamatuid saatusepöördeid, mille üle sa aja möödudes enam ei imesta, aga oled igal eluhetkel valmis oma huvide eest seisma. Ta annab palju uusi ja huvitavaid tutvusi. Aga ole valmis, et paljud asjad kipuvad selle numbri mõju all purunema, sh suhted teiste inimestega. See number annab õnne neile, kes pühalt oma õnnetähte usuvad. 8 toob kõigi organite protsesside ning elusündmuste arütmia. Kui organism nendega ei kohane, siis võivad tekkida liigesehaigused. 

8 annab mõtetele ebaharilikult tugeva jõu, mis suudab kontrollida kõiki sisemisi protsesse ja sealjuures võimaldab täielikult aktiveerida kõiki hingelisi ja füüsilisi jõude, mis omakorda aitab häälestada oma organismi täielikule rahule. Ilma selle mõistusliku kontrollita on pea võimatu säilitada hea tervis ja parendada oma elu.

MAJA 9

Selles majas valitseb rahu ja mugavuse atmosfäär. Siin on hea arendada oma andeid, et neid siis ka teistele demonstreerida. Aeg möödub siin kummaliselt. Erinevates korterites või korrustel võivad kellad näidata erinevaid aegu. See maja sobib hästi artistidele, filosoofidele, medõdedele, rännumeestele ja vaimsetele tegevustele.

KORTER 9

9 on maailma harmoonia number, mis annab palju hingelist jõudu. Konkreetsetele elusündmustele ta palju mõju ei avalda, ainult kergelt pehmendab seda, mis meie ümber toimub. 9 koosmõjuga oled kaasatud maailma protsesside toimumisse. See number õpetab leidma rahuldust oma sisemaailmast, annab kaitse ja vedamise suhtlemisel hingeliselt lähedaste inimestega, annab leplikkuse, rahu ja tasakaalu. Füüsilise tervise määrab siin ära vee sisaldus organismis ja selle normaalne toimimine ning tasakaal. Emotsionaalses plaanis annab igas olukorras kinni pidamise oma elulistest printsiipidest. Vaimses plaanis aitab läbi meditatsiooni taastada energeetilise sideme loodusega. 

MAJA, KORTER 11

Selle numbriga majas keeb tegevus, inimesed kiirustavad sinna-tänna ja on täis uusi ideid ning otsivad võimalusi nende ideede realiseerimiseks. Selle maja elanikud armastavad õppida, end täiendada, innustuda, toetada ja abistada. Sobib elamiseks giididele, õpetajatele ning loomingulistel aladel tegutsevatele inimestele.

MAJA, KORTER 22

Selle numbriga maja elanikel on suur soov luua enese ümber rahulik ja turvaline atmosfäär. See sobib hästi heategevuslike alade inimestele. 

MAJA, KORTER 33

See on soe ja päikeseline maja. Selle elanikud on väga külalislahked. Siin valitseb rõõmurikas ja lõbus atmosfäär. Maja sobib artistidele, kirjanikele, aga ka laste kasvatamisega seotud inimestele.

Scroll To Top