NIMI JA KARMA ÕPETUSED

Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. See
number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud,
kokku liitmisel.

Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi.

123456789
A,ÄBCDEFGHI
JKLMNO,Õ,ÖPQR
STU,ÜVWXYZ 

Sünniga antud nimest tuletatakse karma õpetused. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe.

Näide: E  N  E    P  I  I  R; märgime vastavad numbrid tähtede alla.

          5 +5 + 5 + 7+9 +9 +9   = 49; 4+9=13; 1+3=4

Seega on selle isiku nimenumber 4 ning selles nimes puuduvad numbrid 1,2,3,4,6,8, mis näitab, et elus ettetulevaid ja lahendamist vajavaid probleeme on palju. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks.

Karmaõpetuste tähendused on järgmised:

1 Satud olukordadesse, kus sinult nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust.

2 –  Satud olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Tuleb õppida eneseväärikust, pugeda välja “karbist”, rohkem kohtuda erinevate inimestega, võita häbelikkus.

3 – Satud olukordadesse, kus pead end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti.

4 – Satud olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Võid sattuda ka piiratud tingimustesse. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele.

5 – Satud olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum.

6 – Satud olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks.

7 – Saad läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Arenda loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Leia usk, vabaneda hirmust. Tasakaalustada materiaalne ja hingeline.

8 – Satud olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. Tuleb õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist. Õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte sulle üksi.

9 – Sinu elus tekivad olukorrad, kus satud silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Unustada mõneks ajaks enese mina.

Juhul kui nime kokkuarvutamisel tulevad välja numbrid 19, 13, 14 või 16, siis on tegemist suguvõsa karmaga. See tähendab, et oled selles suguvõsas vähemalt korra juba sündinud ja sinu tegevus on tekitanud karmavõla ehk needuse. Karmavõlad ei saa tulla kelleltki teiselt, kui ainult iseenda tegevuse tagajärjena. Kui need numbrid ilmnevad abielunimes, siis on sel inimesel võimalik parandada selle nime andnud suguvõsa karmat.

13 – Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võid selles elus sattuda vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Pead olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis sul on, aga mitte kadestama teisi.

14 – Oled eelmises elus oma vabadust kurjasti kasutanud, mistõttu võib püsisuhete loomine selles elus raskendatud olla. Võimalik, et pead elama mõnda aega piiratud tingimustes või sõltuma kellestki. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Õppida järjepidevust.

16 – Oled eelmises elus olnud liiga enesekeskne (või sooritanud seksuaalkuritegusid), mille tulemusena satud vaimselt kasvatavatesse olukordadesse või kuritegude ohvriks. Ka sinu suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva.

19 – Oled eelmises elus oma jõudu või võimu kurjasti kasutanud, mille tulemusena esineb nüüd raskusi oma võimete väljendamisel ja edu saavutamisel. Raskused kaovad, kui õpid märkama teiste tundeid.

Scroll To Top