SÕNA VÄGI

Jälgi oma mõtteid, sest nendest sünnivad sinu sõnad.
Jälgi oma sõnu, sest nendest sünnivad sinu teod.
Jälgi oma tegusid, sest nendest sünnivad sinu harjumused.
Jälgi oma harjumusi, sest sellest sünnib sinu iseloom.
Jälgi oma iseloomu, sest sellest sünnib sinu SAATUS…..
Seepärast jälgi oma mõtteid.

Frank Outlaw

SÕNA VÄGI

„Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal“ – nii algab Uue Testamendi Johannese Ilmutusraamat. Sõna tähtsust ja väge rõhutavad pea kõik usundid ning müstilised voolud ja see vägi avaldub nii palvetes, mantrates kui ka maagilistes loitsudes, nõia- ja võlusõnades.

Levinud on uskumus, et tuleb leida vaid õiged sõnad ning siis on nende abil võimalik korda saata imesid, tervendada, täita soove. Teisest küljest on levinud uskumus, et SÕNA on kaotanud oma iidse väe ning et sõnu loovalt kasutada oskavad vaid vähesed. Sõna vägi pole aga kuhugi kadunud ja tegelikult on asi lihtne – sõnale annab väe mõte ja usk sellesse mõttesse. Üldtuntud palvete ja mantrate mõju teeb tugevamaks sajanditepikkune massiline usk nendesse, mitte religioon. Lugemine ainult lugemise pärast nullib väe ja loob segadust. Kui inimene ei mõtle, mida räägib ega räägi, mida mõtleb ja millesse usub, siis loob ta mingi vibratsioonideenergia virrvarri, mis omaette kaootiliselt toimetab. Sõnad on energia ja teadupärast ei kao energia kuhugi – ta muutub ainult. Paraku ei näe inimene siin elus terviklikku pilti, mida ta pelgalt oma sõnade abil on korda saatnud.

Mõnel inimesel on kombeks avaldada oma süngeid tulevikuvisioone ja seda mitte ainult enese jaoks. Eriti praegusel ajal, mil kriisist ja surutisest rääkimine on lausa moes. See, millest palju räägitakse ja millesse usutakse, kasvab tohutu kiirusega, sest saab pidevalt juurde energiat ning võimendub kordi enam, kui asi väärt on. Igal inimesel on alati olemas võimalused, kuid mis pahatihti ise läbi lõigatakse negatiivsete mõtete, hirmude ja i-le täppi pannes sõnadega.

Ärasõnumine ja needmine tuleb inimestel kergemini välja kui olude parandamine või tervendamine. Asi on selles, et spontaanne vihasööst annab sõnadele tugeva energialaengu. Kuid Sõna on kahe teraga mõõk. Kõik, mida mõtleme, ütleme ja teeme kajastub eelkõige meis endis ja alles siis kiirgab välja. Pahatihti öeldakse tahtmatult valusaid, salvavaid või solvavaid sõnu, mida hiljem kahetsetakse, kuid väljaöeldud sõna on lind, teda enam kinni ei püüa… Samas on head sõnad ja soovid tihti pigem hea tahte avaldus või viisakuseväljendus, millel puudub vajalik energia, et nendega midagi korda saata. Ja nii jõuame taas mõtte ja usuni, mis on kõige alus.

Pythagoras on öelnud: „Olgu õnnistatud jumalik arv, mis sünnitas inimesed ja jumalad“. Numeroloogia seisukohalt võetuna on igal sõnal arvuline väärtus, mis viib meid jällegi Sõna juurde. Juudi müstiline kabalaõpetus väidab, et pühakirjas on igal kirjatähel, sõnal ja numbril varjatud tähendus ning õpetab tõlgitsusmeetodeid nende varjatud tähenduste väljaselgitamiseks. Tegelikult on varjatud mõju ja tähendus igal sõnal, mis välja öeldakse. Numeroloogia abil võib vaadelda ja välja arvutada sõna, lause, nende järjekorra jne tähenduse. Kuid igal numbril on omad head ja vead ning numeroloogia abil kokku pandud sõnad või lausumised ei pruugi avaldada soovitud mõju. Õigete vibratsioonienergiate leidmine ja vajaliku kooskõla saavutamine nõuab suuri ja sügavaid teadmisi. Tähtsam ja lihtsam on anda sõnadele konkreetne mõte ja kui see tuleb kogu südamest, siis on sõnadel vägi, mis ise loob vajalikud vibratsioonid ja harmoonia.

Aarialaste iidse pühakirja, Avesta, üks osa on Päikese päevade kalender, milles on sõnamaagiale pühendatud mitmed päevad. Samuti on vastavad päevad Kuu kalendris. Neil päevil on sõnadel eriline vägi ning siis tuleb hoolega mõelda, millest rääkida ja millest mitte. Aarialaste usundi, mida tänapäeval tuntakse peamiselt zoroastrismi nime all, kolm alussammast on Hûmata, Hûkhta, Hvarshta – hästimõeldud mõtted, hästiöeldud sõnad ja hästitehtud teod. See räägib juba ise enese eest. Inimesed, kes on sündinud sõnamaagia päevil, tajuvad sõna väge intuitiivselt ning need inimesed enamasti sõnu ei loobi.

Aaria veri voolab ka eestlaste soontes. Vanadel eestlastel oli sõna vägi kõrge au sees. Tunti võimsaid lausumisi, loitse ning ussisõnu. Lauldi regilaule. Osati suhelda loodusvaimude ja nende kaitsealustega, ravida tõbedest ja kurjast silmast. Paljud teadmised ja oskused on meie rahval säilinud tänapäevani ja selle üle võime olla uhked.

Iga inimene on osake Loojast ja tal on kõik looja omadused. Seda, millesse inimene ei usu, pole tema jaoks olemas, sest ta pole seda oma nähtavasse-tajutavasse maailma loonud ehk on hävitanud tänu pragmatismile, skeptitsismile või koolitarkusele võimalikust ja võimatust. Vee peal käia, mägesid liigutada ja haldjaid näha võiks igaüks, aga paraku on usk nõder. Pisimgi kahtlus nullib väe ja võimed. Need kes sõna väge kasutada oskavad ei tee mõttetuid tegusid ega uhkelda oma saavutustega. Teised keedavad niisama suppi, mida ükskord ikka ise sööma hakkavad.

„Ole ettevaatlik oma soovidega, sest neil on kombeks täituda“. Soovimine on sõnamaagia üks osa. Minu vanaema ütles, et kui midagi soovid, siis pead seda tegema nii, et kondid ragisevad ja siis su soov ka täitub. Elu on näidanud, et tal oli õigus ja alati ei peagi kondid ragisema. Aga soovidele ei tohi seada tingimusi: „kui ma saan seda või teist, siis teen seda või teist“. Veelgi halvem on tingiv kõneviis: „kui ma saaksin…“ Need on tühjad soovid, mis ei täitu kunagi.

Mõtte ja sõna võimsus on paljudele tuttav raamatust või filmist „Saladus“. Kui inimene räägib millestki, mida ta ei taha, siis just seda ta saabki, sest Universumi loov jõud täidab soove, millele inimene keskendub, aga ta ei tee vahet sõnadel „tahan“ või „ei taha“.

Tihti ei pane inimesed tähelegi, kuidas, millisel moel ja mille arvelt nende soovid on täitunud. Ja sedagi, et need üldse on täitunud, sest uued soovid on asemele tulnud. Tasub võtta endale pisut aega, minna ajas tagasi ja mõelda asjust, millest oled unistanud, mida soovinud või millest pidevalt rääkinud. Selle rehnuti tulemus võib olla üsna üllatav.

Lõpetuseks tahan öelda, et häid mõtteid ega sõnu pole kunagi liiga palju ja nende abil on võimalik see maailm muuta paremaks ja päikeselisemaks.

Scroll To Top