NEED KUMMALISED EELMISTE ELUDE TABELID….

Ja nüüd siis konkreetselt eelmises artiklis mainitud tabelite juurde. Enamikes allikates on nende autoriks märgitud Howard Carter, kes väidetavalt olevat “tunduvalt lihtsustanud” mingit temale teadaolevat iidset meetodit. Kõnealused tabelid on eesti keelses tõlkes trükivalgust näinud raamatutes “Kosmilised numbrid” (1992) ja “Saatusemärgid” (1999) ja ka mitmes vene keelses väljaandes (näit. “Энциклопэдия нумерологий” Москва, 1998). Ka internetis on need tabelid olemas (aadressi kahjuks ei mäleta) ja seal on asi päris lihtne: tuleb sisse sööta vaid oma andmed ning koheselt saab ka vastused. Nende tabelite alusel on võimalik välja arvutada inimese eelmise elu ligikaudne sünniaeg ja -koht, sugu, tegevusala, iseloomutüüp ning ka tema eluülesanne parajasti elatavas elus.

Numeroloogiaga pole sel materjalil küll õigupoolest mingit pistmist, mistõttu tegelikult jääb arusaamatuks, miks neid tabeleid enamasti sellealastes raamatutes avaldatakse. Nimetatud tabelite tõepärasuses olen kahelnud juba aastaid. Kuid kuna minult kui numeroloogilt tihti ja jätkuvalt küsitakse, kas ma arvutan välja ka eelmisi elusid või siis tahetakse teada minu arvamust kõnealuse meetodi kohta üldse, viisin läbi rea konkreetseid arvutusi. Otsustasin siis mõningaid oma kogemusi selles asjas veidi laiemalt tutvustada.

Siinkohal ja praegu ei hakka ma loetlema ei teatmeteoseid ega ka lähemalt valgustama arvutusmeetodeid, mida ma kontrollimistegevuses kasutasin. Selgituseks minu poolt saadud tulemuste kohta lisan vaid fakti, et vastused tulevad ühesugused mitmete (mõnel puhul isegi mitmekümnete) erinevate sünniandmete puhul. Ja seda lisaks ööpäevasele sündide arvule.

Niisiis, Howard Carteri koostatud tabelite põhjal võime väita näiteks seda, et aastal 925 sündis Gröönimaal ligikaudselt 776 000 naist, kelle võimalikuks tegevusaladeks olid terapeutika, ravitsemine, kirurgia, luude paigaldamine. Aastal 1575 sündis sealsamas umbes 2 944 000 naist, kes tegutsesid juristina, muusikuna või palaganitegijana ning kõigest 25 aastat hiljem sigines juba veidi üle 3 miljoni naise, kelle tegevusalaks oli majade, kirikute või templite ehitamine. Sealjuures ei näita mitte ükski võimalik kombinatsioon, et Gröönimaal ka mehi sündis!

Nende tabelite põhjal tuleb järeldada, et Filipiinidel 1850 a. sündinud ligi 816 000 meessoost isikut pidid varakult surema, et juba aastal 1890 uuesti sündida. Analoogiline lugu oli Küprosel 272 000 meesisikuga.

Nendest näidetest ehk piisab. Kogu tabeliarvestuses ei muutu tulemused loogiliseks ega enamasti ka rahvastiku arvu suhtes ajaloole vastavaks ka siis mitte, kui aluseks võtta sündide arv Euroopas või koguni ainult Inglismaal.

Nii jõuavad kõik arvutused selle “üldarusaadava” meetodi abil ainult absurdideni. Absurdsete näidete hulk on võrdne arvutusvõimalustega nende tabelite järgi. Eelpoolmainitud ja lisaks mõnedes venekeelsetes raamatutes avaldatud tabelites leidub väikesi omavahelisi erinevusi. Kuid need erinevused piirduvad enamasti sünniaegade mõningase kõikumise, iseloomutüüpide kirjelduste ning eluülesannetega. Kummaline tundub seegi, et kirjeldatud iseloomutüübid on valdavas enamuses ülimalt positiivsed. Kus ja millal sündisid siia maailma mõrtsukad, diktaatorid, türannid, maniakid ja muud pahelised inimesed – selle kohta ei leidu sõnagi. Kõnealuse meetodi vigu ja möödalaskmisi ei saa panna ka ei tõlkide, tõlgendajate ega kirjastajate süüks. Seda vähem, et tegemist on inglise, aga mitte mõne iidse või surnud keelega. Ka pole ma seni suutnud leida mingeid arvestatavaid andmeid Howard Carteri isiku kohta, kes olevat sündinud 1922.a. Inglismaal, Croydeni linnas. Tõeliselt huvitav oleks heita pilk ka originaaltabelitele.

Ka maises ja materiaalses maailmas on palju seletamatut, kontrollimatut, tõestamatut. Ometigi sunnib miski meid teatud asju omaks võtma. Nii reinkarnatsioon kui ka numeroloogia kuuluvad siiski müstika valdkonda, kus piir reaalsuse ja fantaasia vahel mõne inimese jaoks nii laiaks, et pea olematuks muutub. Kahjuks tundub, et neid kõnealuseid tabeleid võib nimetada parimal juhul vaid elava fantaasia viljaks. Või ehk on tegemist nende autori iselaadse naljaga?

Scroll To Top