NUMEROLOOGIA JA KARMA

Meie mõistus eksib sageli ja asjad paistavad meile
teistsugustena kui need tegelikult on.
Taevas paistab lamedana ja jaaniuss tulukesena.
Kuid taevas ei ole lame ja jaaniuss ei ole tuli.

VANA-INDIA MÕTTETERA

On üsnagi raske, isegi kurb uskuda, et inimese hinge eluiga on sama üürike kui tema füüsilise keha oma sünni ja surma vahel. Küllap see ongi põhjuseks, miks usk reinkarnatsiooni ehk hinge taaskehastumisse kuulub mingil kujul või tasemel paljude maailma rahvaste elukäsitlusse. India usundis ja traditsioonilises filosoofias on see mõiste kesksel kohal selliste mõistete kõrval nagu karma, sansara ja mokša. Taassünniteooriat tundsid nii vana-Egiptuse kui Vana-Kreeka (uusplatonistid, orfikud, pütaagorlased), nii judaismi (eriti selle kabala suuna) kui ka varase kristluse mõtlejad (viimases peamiselt gnostikud). Reinkarnatsiooniteema on tuntaval määral mõjutanud ka mitmeid Euroopa uusaja idealistlikke õpetusi nagu näiteks teosoofiat, antroposoofiat ja spiritualismi, samuti selliseidki tuntud filosoofe nagu G. E. Lessing, J. G. V. Herder, A. Schopenhauer.

Inimeste huvi oma eelmiste elude vastu on piisavalt suur, kuigi võiks ju arvata, et konkreetsete vastuste leidmiseks küsimusele: “Kes ma olin eelmises elus?”, on see teema liialt raskesti käsitletav. (Küllaltki laialt on levinud “eelmiste elude väljaarvutamise tabelid”, mis annavad esmapilgul küll mitmekesist ja konkreetset informatsiooni, kuid nende juurde hiljem.) Numeroloogia jääb minu jaoks selles osas vähemalt siiani küll veel väga kesiseks, kuid üht teist siiski leidub.

MÕNED ARVUTUSED

Kuigi arvan, et enamus lugejaid on numeroloogiliste arvutuste aluste ja enda põhinumbritega kursis, annan siiski esmalt mõned seletused ja näited arvutamiseks:

Sünnikuupäeva nimetatakse ka tüve- ning india veda süsteemi järgi ka hingenumbriks. See number väljendab kõige eredamalt isiku iseloomujooni, näitab varjatud andeid ning võimeid.

Eneseteostuse numbriks nimetatakse numbrit, mis saadakse sünnikuupäeva ja kuu liitmisel ja muutmisel ühekohaliseks numbriks. Siiski tuleb tähelepanu pöörata ka saadud kahekohalisele numbrile, mis võib olla meister- või karma võla number. (See reegel kehtib kõigis numeroloogilistes arvutustes.)

Näide 1) 6. juulil sündinud isiku eneseteostuse number on 4:

6+7=13; 1+3=4

Näide 2) 29.septembril sündinu vastav number on 11, mida enam edasi kokku ei liideta, sest see on meisternumber. (Tegelikult võib põhjalikumal analüüsil vaadelda siiski enamikku kahekohalistest numbritest.)

29+9=11

(Edaspidi kasutan samu näiteid.)

Elutee number, mida nimetatakse tihti ka saatuse- ning mõnikord pühendumuse numbriks, saadakse sünnikuupäeva, kuu ja aasta kokkuliitmisel ning saadud kahekohalis(t)e numbri(te) omavahelisel liitmisel kuni saadakse vastuseks ühekohaline number. Erinevalt inimese sünnikuupäevast, mis väljendab isiku võimeid ja iseloomuomadusi, on tema elutee seotud karmaga ehk eelmiste elude tegude tulemiga. Seega määrab elutee number inimese eluülesande ja –eesmärgi ning näitab võimalusi nende täitmiseks ja saavutamiseks. Siin on abiks eneseteostuse number, mis näitab läbi millise tegevuse on eluülesande täitmine vajalik või ehk ka kõige optimaalsem (siinkohal 1-individuaalsus, 2-koostöö, 3-loomingulisus, 4-töö, 5-vabadus, 6-kohustused, 7-õpingud, 8-materiaalsus, 9 omakasupüüdmatus)

(Elutee arvutamiseks on ka teisi võimalusi, kuid siinkohal pakun üht võimalikku varianti.)

Näide 1: 6. juulil 1966 sündinud isiku eluteenumber on 8.

6+7+1+9+6+6=35; 3+5=8

Näide 2: 29. septembril 1957 sündinud isiku eluteenumber on 3

2+9+9+1+9+7+2=39; 3+9=12; 1+2=3

Lisaks sellelele arvutatakse siit välja ka elutee teise poole number, mis annab elu teisel poolel (enamasti peale 33-36 eluaastat) mõningaid lisaomadusi ja võimalusi ning ka sellega kaasnevaid ülesandeid või raskusi. Elutee teise poole arvutamiseks tuleb võtta aluseks esimene, kahekohaline eluteenumber ning sellest lahutada kahega korrutatud sünnikuupäeva number (kui sünnikuupäev on kahekohaline; siis sellest esimene number.)

Näide 1: isiku teine elutee number on 5

35-(2×6); 35-12=23; 2+3=5

Näide 2: isiku teine elutee number on 8

39-(2×2); 39-4=35; 3+5=8

8 KUI VÕIMSAIM KARMA NUMBER

Paljudes numeroloogiaalastes materjalides loetakse tugevaimaks karmaga seotud numbriks “kaheksat”, mida enamasti seostatakse planeediga Saturn. Kui kellelgi see number (samuti 17, 26 ja 35 mis kokku liites annavad samuti vastuseks 8), esineb põhilises või teises eluteenumbris, siis on sellel inimesel väga tugev karma. Viimane ei pruugi sugugi olla ainult negatiivne, kuigi enamasti nii kipub olema. Suurt tähelepanu tuleb pöörata karma seadusele – “mida külvad, seda lõikad”

Inimestel, kelle sünnikuupäev on 8, 17, 26 tekib tihti suhteid (nii töiseid kui ka isiklikke) inimestega, kellega nad olid seotud ka eelmises elus ning seega on need karmasuhted, kuid mis võivad samuti siiski positiivsed olla. Kui suhted olid negatiivsed, siis on need käesolevas elus pööratud iseloomuga (näiteks: kui eelmises elus last, naist või alluvat türanniseerisite, siis selles elus olete ise kellegi türannia ohver). Karmasuhtete juurde tulen hiljem veel tagasi.

KARMA VÕLAD

Karmavõlgu, mida mõnikord ka karmaneedusteks nimetatakse, näitavad numbrid 19, 13, 14 ja 16, kui need esinevad sünnikuupäevas (mis muudel juhtudel karmaga seotud ei ole), eneseteostuse numbris, eluteenumbris või teises eluteenumbris (sel juhul ilmneb karma võlg kõige tugevamalt just seoses tegevusega elu teisel poolel. Need numbrid näitavad, milles on inimene eelmises elus teiste vastu eksinud ja millises laadis on need halvad teod, mis inimene on teinud eelmises elus teistele inimestele või elusolenditele ja mille eest nad selles elus tasuma peavad. Kas need olid materiaalsed, vaimsed või füüsilised – samadesse olukordadesse satub inimene nüüd ka ise. Kas üks või mitu korda, sõltub inimesest endast. Vaid positiivne hingeline areng toob lahenduse. Kõige tähtsam on mõistmine, et tegelikult “sööb inimene enda keedetud suppi”.

19/1

Isik on eelmises elus oma jõudu või võimu kurjasti kasutanud, mille tulemusena esineb nüüd oma võimete väljendamisel ja edu saavutamisel raskusi. Raskused kaovad, kui isik õpib märkama teiste tundeid.

13/4

Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võib isik selles elus vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse sattuda. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Isik peab olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis tal on ja mitte kadestama teisi.

14/5

Isik on eelmises elus oma vabadust kurjasti kasutanud, mistõttu võib püsisuhete loomine selles elus raskendatud olla. Võimalik, et isik peab elama mõnda aega piiratud tingimustes või sõltuma kellestki. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Õppida järjepidevust.

16/7

Isik on eelmises elus olnud liiga enesekeskne (või sooritanud seksuaalkuritegusid), mille tulemusena satub vaimselt kasvatavatesse olukordadesse või kuritegude ohvriks. Ka tema suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva.

ISIKLIK AASTA JA KARMA

Isikliku aasta number saadakse eneseteostuse (sünnikuupäev + sünnikuu) liitmisel universaal- ehk kosmilisele aastale. (Mõnes numeroloogiaalases raamatus nimetatakse isiklikku aastat ka karma aastaks.)

Universaalaasta number saadakse vaadeldava aastarvu numbrite omavahelisel kokkuliitmisel. Näiteks: 1999 – universaalaasta 1 (1+9+9+9=28; 2+8=10; 1+0=1)

2002 – universaalaasta 4 (2+2 =4)

Näide 1: isikule aasta 2002 – karma aasta 8.

6+7=13; 1+3=4; 4+4=8

Näide 2:isikule aasta 2002 – karma aasta 6. (Ka selles arvutuses tuleks jälgida vahenumbreid)

Väidetavalt on üheksaaastase tsükli kolm viimast aastat (7, 8, 9) seotud karmaga. Need aastad on, sõltuvalt isiku tegevusest, nagu omamoodi palga- või trahvipäevad. Seitsmendal aastal saadakse tasu teistele tehtud hingeliste heategude eest või vastavalt makstakse hingeliste kahjude eest. Kaheksandal aastal materiaalsete heategude või kahjude eest. Üheksandal emotsionaalsete heategude või kahjude eest. Juhul kui mõni neist aastatest on isikule raske, tuleks põhjuseid otsida eelnevatest aastatest ning enne uue tsükli alustamist sellest järeldusi teha ja õppust võtta.

Eelmis(t)e elu(de) karmavõlgade tasumiseks on parim isiklik aasta 6.

SUHTED JA KARMA

Ka seda, kas kahe inimese omavahelised suhted on karmalised või mitte, võib vaadelda numeroloogia abil. Kui ühe isiku sünnikuupäev miinus teise isiku oma, annab vastuseks nulli, siis on see vaimne karmasuhe. St. Isikud on eelmises elus olnud mõttekaaslased või oponendid.

Näide 1) isik 1 on sündinud 5. mail ja isik 2 on sündinud 5 oktoobril. Seega 5-5=0. kui üks isikuist on sündinud 14ndal kuupäeval, siis liidetakse omavahel kokku 1+4 ning tulemuseks on samuti 5, kuid mis näitab, et see suhe ei ole nii positiivse või terava iseloomuga kui “puhaste” viite omavaheline suhe.

Sünnikuu – sünnikuu, kui vastuseks on null, annab füüsilise karmasuhte. See tähendab seda, et vastavad isikud on olnud eelmises elus lähedases füüsilises suhtes: mees-naine, vanem-laps, õde-vend.

Elutee – elutee annab vastavalt töise karmasuhte (ülemus-alluv).

NIMI JA KARMA ÕPETUSED

Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. See number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud, kokkuliitmisel. Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A,Ä B C D E F G H I
J K L M N O,Õ,Ö P Q R
S T U,Ü V X Y Z    

Nimest tuletatakse karma õpetused. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe.

Näide 1: E  N  E    P  I  I  R; märgime vastavad numbrid tähtede alla

5 +5 +5  +  7+9 +9 +9   = 49; 4+9=13; 1+3=4

Seega on selle isiku nimenumber 4 ning selles nimes puuduvad numbrid 1,2,3,4,6,8, mis näitab, et elus ettetulevaid ja lahendamist vajavaid probleeme on palju. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks.

Oletame, et selle isiku sünniaeg on varasemas näites toodud 06.07.1966. Seega esinevad tema põhinumbrites nimest puuduvad 6 (sünnikuupäev), 8 (eluteenumber) ning samuti 4 (nimenumber). See aga näitab omakorda seda, et vastavatele karmaõpetustele (4,6,8) tuleb pöörata erilist tähelepanu. Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et vastaval isiklikul aastal kerkivad esile just vastava karma õpetuse probleemid. Näiteks selle isiku isiklikul aastal number 2 tekitavad probleeme koostöö, diplomaatia, taktitundelisus, mõistvus.

Karmaõpetuste tähendused on järgmised:

1. Isik satub olukordadesse, kus temalt nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust.

2. Isik satub olukordadesse, kus temalt nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust.

3. Isik satub olukordadesse, kus peab end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti.

4. Isik satub olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Võib sattuda ka piiratud tingimustesse. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele.

5. Isik satub olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum.

6. Isik satub olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks.

7. Isik saab läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Arendada loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Leida usk, vabaneda hirmust. Tasakaalustdaa materiaalne ja hingeline.

8. Isik satub olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. Õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist. Tuleb õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte isikule üksi.

9. Isiku elus tekivad olukorrad, kus ta satub silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Unustada mõneks ajaks enese mina.

PYTHAGORAS JA ÜMBERKEHASTUMISTE ARV

Siinkohal toon ära veel ühe arvutusvõimaluse, millesse mina isiklikult ei suhtu ei positiivselt ega ka negatiivselt. Peale hulganisti tekkivate ja siiani materjali vähesuse või ebapiisavuse tõttu vastusteta jäävate küsimuste, kipuvad erinevad ajaarvamissüsteemid selle teooria lihtsalt ümber lükkama. Niisiis olevat Pythagoras väitnud, et peale seda, kui inimene on selles maailmas läbi elanud 15 elu ehk ümberkehastumist, on ta suutnud omandada piisavalt hingeomadusi (positiivseid või negatiivseid), et Maale enam mitte naasta vaid jätkata eksisteerimist kõrgemates sfäärides ja eluvormides.

Selleks arvutuseks kirjutame välja isiku sünniaja, eelpooltoodud arvutuste tulemusena saadud eluteenumbri ja ka selle teise poole arvutuse koos kahekohaliste vahesummadega ühtlase numbrireana. Neid numbreid võib kirjutada ka 3×3 ruudust koosnevasse tabelisse, kus igal numbril on vastav koht ja tähendus ning mida enamasti nimetatakse Pythagorase ruuduks ja mis teisest vaatevinklist lähtudes annab vastava isiku kohta küllaltki palju informatsiooni.

Näide 1:

06.07.1966; 35; 8; 23; 5

1   7
2 55 8
33 666 9

Nüüd loeme üle, mitu numbrit reas (va nullid) või ruudus on. Vastuseks saame 12.

Järelikult on selle teooria põhjal kõnealusel isikul parajasti käsil kaheteistkümnes elu ning kolm korda tuleb tal siin maailmas veel kehastuda.

Kõnealusele teooriale toetudes võiks ju arvata, et näiteks Satya Sai Baba (s.23.11.1925 või mõningatel andmetel s.23.11.1926) ja Dalai Laama(s. 06.07.1935) või teisest küljest Stalin (s.06.12.1878) ja ehk Hitlergi (s.20.04.1889) peaksid juba lõpusirgel olema, kuid siit selgub, et neil kõigil on siin maailmas veel midagi omandamata, õppimata, tegemata või saavutamata.

Lisada võib veel sedagi, et mõnede teooriate kohaselt näitab kaheksate arv Pythagorase ruudus karma võlgade arvu. Praktikas see nii ei ole, sest näiteks isikul, kellel ruudus 8 puudub, võib olla eelpooltoodud materjali põhjal koguni mitu karma võlga.

Usun, et karmaga seotud numbrite väljaarvutamiseks on numeroloogias veel palju erinevaid võimalusi, kuid seni pole mulle enamat näppu sattunud. Erilise innuga ma selliseid materjale otsinud polegi, kuna selles osas pean astroloogilist materjali tunduvalt “vettpidavamaks”. On ka isiklikke, uurimise ja praktika käigus tekkinud teooriaid, kuid nende kontrollimine nõuab veel väga palju tööd.

Huvilised võiksid endale muretseda sisutiheda raamatusarja “Abiks astroloogiahuvilistele”, mis pühendab karma teemale koguni 3 osa viies raamatus. Ka erinevate süsteemide alusel koostatud sünnikaartide saamine pole tänapäeval interneti vahendusel probleem. Pakun välja aadressid https://www.astro.com/ ja https://www.cyberastro.com/. (Viimaselt aadressilt saab ehtsa veda süsteemis koostatud sünnikaardi.)

Teema lõpetuseks veel nii palju, et oma karmat sügavuti uurima peaks iga huviline ise.

Scroll To Top