MILLENNIUMI LAPS – KES SA OLED?

Seisame uue millenniumi künnisel ja pole kaugel see päev, mil vahetub aastatuhande esimene number. Praegustel põlvkondadel on õnn sellest harvaesinevast suursündmusest osa võtta. Millenniumi täpse alguse suhtes jätkuvad küll vaidlused, kuid numeroloogia seisukohalt muutub pilt teiseks just 01.01.2000. Kutsun teid pilku heitma aastal 2000 sündivate laste numeroloogilisele palgele. Veidi täpsemalt püüan kirjeldada just seda esiklast (loe: lapsi).

Kõigepealt mõningad sissejuhatavad lähtekohad: vaieldamatult mõjutab praegust aastatuhandet kõige enam number 1 (planeet Päike). See on uute võimaluste ja alguste number ning lõppeva aastatuhande jooksul saavutas inimkond tõepoolest palju nii teaduses, meditsiinis, kunstis, kommunikatsioonivahendite valdkonnas. Suured muudatused toimusid ka inimteadvuses. Maailm muutus “haaratavamaks”, lühenesid varem kultuure ja tsivilisatsioone eraldanud vahemaad. Kuid järjest kaasaegsemate liikumisvahendite tõttu muutusid peale teadmiste internatsionaalseks ka haigused.

Number 2 (planeet Kuu) esindab emotsionaalsust ning sümboliseerib püüdlust tasakaalu, harmoonia ja koostöö poole. Kolm nulli (000) kõnelevad sellest, et inimkond pöördub tagasi oma algallika juurde. Eelnenud aastatuhande jooksul kogutud potentsiaal annab tõuke uue alguse poole. Eelseisvad 1000 aastat peavad õpetama inimestele sallivust ja tolerantset suhtumist igasse elusolendisse. Sallivuse all tuleb mõista mitte ainult austust võõraste tavade, õiguste ja vabaduste vastu, vaid ka terviklikku suhtumist ellu kui sellisesse ning looduse ja inimese ühtsuse tunnetamist.

Võime loota, et inimesed avavad end üksteisele ning nende teist laadi mõtlemine muudab motivatsioone, sillutades teed kollektiivsele loomingule.

Numeroloogia alusel, võib kindlalt väita, et eelolev sajand toob kaasa jõulise hingelise arengu ning paranormaalsete võimete tõusu, mis jätkub kogu uue aastatuhande jooksul. Võimalik, et telepaatilise suhtlemise vormid vahetavad juba mõnesaja lähema aasta jooksul välja nii mõnegi praeguse elektroonilise kommunikatsioonivahendi. Mõtte saatmiseks ükskõik millise kauguse taha kulub vähem aega kui arvutiklahvi vajutamiseks.

Aasta 2000 tõotab meile head, kuid see ei tule kergelt. Võib loota, et inimestele avaneb Kosmiline Teadvus ning me suudame ometi kord mõista, et pole meil karta mingit ohtu väljastpoolt (maailma lõppu on ju seni alati seostatud eelkõige mingi kosmilise objekti või muutusega), sest terve mõistus ja usk, eriti ühendatuna, on võimelised mistahes asju ära hoidma. Inimene peab muutma vaid iseennast, oma suhtumist teisesse inimesesse. Tuleb õppida tegema koostööd, üksteist arvestama, hindama rahu, harmooniat ja ilu, loodust ja kõike elavat. Vaadakem praegu enda ümber – kõikjal sõjad, korruptsioon, koduplaneedi reostamine ja hävitamine, võimuiha, kasuahnus. Ehk ongi see sisuliselt ühe maailma lõpp, mis on määratud hävingule, et tuhast võiks tõusta fööniksina uus?

Kes oleksid selle n-ö uue maailma loojad? Arvan, et need on eelkõige 1990ndatel aastatel sündinud lapsed, sest nende intelligentsuse tase on eeldatavasti hämmastavalt kõrge. Siinkohal olgu seletuseks, et numeroloogias on 9 nii intelligentsi, kaastunde ja halastuse kui ka võitlusvalmiduse number. Sellel ajavahemikul (1990-1999) sündinud lastele tehtud numeroloogilised analüüsid näitavad, et just nemad on tänu oma tervele mõistusele ja avarale ning tolerantsele maailmavaatele võimelised palju (et mitte öelda kõike) muutma. Võitlusvalmidus annab neile piisavalt jõudu vanade igandite lammutamiseks. Usun, et saan oma veendumustele tõestuse 10-20 aasta pärast.

Koostasin ja uurisin aastal 2000 sündivate laste numeroloogiliste sünnikaartide kõiki võimalikke variante. Iga vaadeldav aspekt tõi endaga üha uusi üllatusi. Toon ära mõned huvitavamad neist. Kellel on huvi, võib neid võrrelda meie aja inimeste numeroloogiliste andmetega – see on põnev. Mina võtan vaid ühe võrdleva näite: kui kõigil sel sajandil sündinud inimestel on pythagorase tabelis* vähemalt üks 9, paljudel aga on neid mitu, mitmetel viimasel aastakümnel sündinud lastel isegi viis üheksat, siis aastal 2000 sündivate laste** tabelites esineb üks üheksa 33%, kaks üheksat 4,9% ning kolm üheksat 0,54% juhtudel. Samal ajal sünnib tugevate ekstrasensoorsete võimetega lapsi 36%. Lapsi, kelle tabelis on täidetud seitse ruutu, sünnib sel aastal kahekümne kuuel päeval 7%. Neid, kellel on täidetud kaheksa ruutu ning ka lapsi, kelle elutee number on meisternumber 22, sünnib aastal 2000 vaid ühel päeval, s.o 0,3%. Täistabelit, milles oleksid täidetud kõik ruudud – esineb praegu küllalt tihti – pole neist lastest ühelgi jne. Selletaolist loetelu võiks õigupoolest jätkata veel pikalt, kuid arvan, et mõtlemisainet jätkub toodustki.

Üldistavalt võib öelda, et esimesel kümnel aastal sündivatel lastel on palju ühist, sest pythagorase tabelid on neil esimese aasta omadega suhteliselt sarnased.

Kuid milline on uue aastatuhande esimene laps (loe: lapsed)? Tema numeroloogiline analüüs ehk sünnikaart on lausa eriskummaline.

Analüüsides 01.01.2000 sündivate laste numbreid, näeme, et nende pythagorase tabel on peaaegu tühi!

1 + 1 + 2 = 4;

4 – 2 = 2

 1 = 2 4 = 1 7 = 0
 2 = 2 5 = 0 8 = 0
 3 = 0 6 = 0 9 = 0

Järelikult puuduvad neil isikutel loomingulisus 3, intuitsioon 5, maisus 6, andekus 7, vastutustunne 8, intellekt 9. Suhteliselt tugevad on vaid enese “mina” ehk ego 1 ja bioenergeetiline väli 2. Tervis 4 on keskpärane. Kõigi nende numbrite tähendused on muidugi palju laiemad, kuid siinkohal piirdun peamistega. Tühjade numbrikohtade tõttu ei saa selles tabelis üheski suunas  läbi tõmmata ühtegi joont. Joonte tähendused on järgmised:

vertikaalsed: 1-2-3 terve mõistus; 4-5-6 püsivus; 7-8-9 andekus;

horisontaalsed: 1-4-7 elujõud; 2-5-8 perekondlikkus; 3-6-9 loomingulisus;

diagonaaljooned: 1-5-9 Jumalik missioon, 3-5-7 religioossus.

Omamoodi on lugu kole küll, kuid arvan, et asja annab parandada õige nime valikuga. Tähtis on, et nimes esineks tähti nagu: L, U, Ü (3); E, N (5); O, Õ, Ö (6); G, P (7); H (8); I, R (9). Eestlastel pole soovitav kasutada võõrtähti. Suurt tähtsust omab eesnime esitäht (nurgakivi), kuid olulised on ka keskmine (võtmekivi) ja viimane täht, samuti kogu nime tähtede üldarv, nime arv kokku (võti), kaashäälikute arv (mulje), täishäälikute arv (püüdlus, siseolemus) jne.

Arvestada tuleb ka harmoonilisust nii hingenumbriga (sünnikuupäev), mis on selles näites 1, kui ka saatusenumbriga, mis on käesoleval juhul 4. Tegemist on küllaltki keeruka arvutusega, kuid vaev tasub end. Võib kaaluda mitut nime ja neid analüüsida. Kuid nime võib moodustada ka etteantud tähtedest, mis oleks ehk lihtsaim variant.

Iseloomult on 01.01.2000 sündivad lapsed liikuvad, elavad ja impulsiivsed. Neid juhib Päike. Päike annab neile eesmärgi- ja mõtteselguse, kalduvuse kiinduda omaenda ideedesse. Need lapsed vajavad erilist hoolt ja armastust, et õppida oma individuaalsust täiel määral väljendama. Allasurutud emotsioonidele ja erakordsele loomingulisele energiale väljundi leidmist soodustavad sport ja füüsiline koormus.

Tõusudesse ja mõõnadesse elus suhtuvad nad rahulikult ning mehiselt; teisi armastavad kritiseerida, kuid ise kriitikat ei talu; soovivad ise piiramatut vabadust, kuid kaasasündinud juhiomaduste tõttu kipuvad teiste üle domineerima.

Saatusenumber 4 sunnib neid palju ja visalt töötama ning seab nende ette mitmeid piiranguid ning takistusi, samas andes võimaluse tugeva materiaalse baasi loomiseks.

Kummaline pilt, kas pole? Selle järgi võib arvata, et 01.01. 2000 (ja mitte ainult sel päeval) sünnivad vaid puhtad või puhastunud hinged, kelle kosmiline teadvus on avatud juba sünnipäraselt, nii et numbrid ning jooned ei mängi nende elus rolli. Ehk saabubki siis oodatud tuhandeaastane (Piibli ajamäärangute järgi tunduvalt kestvam) Rahuriik ehk Veevalaja Ajastu.

Tahaks küll südamest loota, et kõik kulgeb eelkirjeldatud positiivsel viisil. Kuid on olemas ka must stsenaarium, mille järgi 2000ndal aastal (ja mitte ainult) sündivate laste vanemad on enamasti juba lapsest saati arvuti taga istunud (mõned juba teist põlvegi), mobiiltelefone, mikrolaineahjusid, valvesüsteeme jms kasutanud ning elanud muudegi kahjulike kiirgusallikate mõjusfääris. Mis saab kui me seisame silmitsi nende ohtu tõotavate mõjurite tagajärgedega? Sel juhul inimene degenereerub ja kõik algab otsast peale. Eks ole seegi omamoodi rahuriik, kui keegi ei oska enam püssirohtu valmistada, muudest taolistest ainetest ja relvadest rääkimata. Muutume aastasadade pärast suurteks tarkadeks või lausa jumalateks.

Seni võib asjasse suhtuda mängulise huumoriga. Nii näiteks võib ennustada, et 11.11.2011 sünnib mitmesuguseid türanne ja diktaatoreid, või et 22.02.2022 sündinutest kasvab võimas preestrite klann, kuna 3.03.2033 sündinutest saavad alkeemikud ja müstikud jne. Aga 04.04.2044 sündinuist võivad kasvada meeletud töörügajad (kas kellegi orjad?). 05.05.2055 näeb ilmavalgust hulgaliselt selgeltnägijaid; 06.06.2066 sündinud viljelevad mingit uut, erilist kunstiliiki, 07.07.2077 sündinud loovad uue religiooni. 08.08.2088 sünnivad karismaatilised riigitegelased ja 09.09.2099 uue intelligentsi esindajad. Ning selle sajandi, õigupoolest kogu aastatuhande, jooksul valitseb matriarhaat!

Numeroloogias esindab alles kolmas aastatuhat tõelist yin-yang energiate summat, s.o. naiseliku ja meheliku energia ühinemist. Kahju, et see meil nägemata jääb! Kuid – mine tea, kuhu keegi oma järgmises elus satub.

Pythagoras, kas Sa tõesti sündisid 570 aastat enne meie aega? Võib-olla ta vastaks: “Ei, ma sündisin 570 aastat pärast teie aega.”

* Pythagorase tabeli koostamisel võetakse aluseks sünniaeg ja selle esmasel kokkuliitmisel saadud numbrid. Näiteks inimese, kes on sündinud 21.12.1997 numbrid on sellised:

2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7 = 32; 3 + 2 = 5;

32 – 2 x 2 = 28; 2 + 8 = 10; 1 + 0 =1

kus esimese summa arvud (kahekohalise numbri arve liidetakse omavahel seni, kuni saadakse ühekohaline arv) annavad lõpptulemuseks arvu 5, mis on elutee ehk saatusenumber. Teise veeru viimase arvutuse tulemus on elutee teise poole mõjutaja. See number saadakse, kui esimese tehte summast lahutatakse kõige esimese arvu kahekordne korrutis ning saadud kahekohalise numbri arve liidetakse taas seni, kuni saadakse ühekohaline arv. Selgema pildi saamiseks kantakse saadud numbrite rida, (2; 1: 1; 2; 1; 9; 9; 7; 3; 2; 5; 2; 8; 1;) 3 x 3 tabelisse, kus iga number evib kindla koha ja tähenduse. Kui ridades, nii vertikaalsetes, horisontaalsetes kui ka diagonaalsetes, on kõik kolm kohta numbritega täidetud, saab neist läbi tõmmata jooned, millest igal on samuti oma tähendus.

** eeldusel, et igal päeval sünnib ühepalju lapsi mis on võetud protsentide arvestamisel aluseks – 360 päeva = 100 %.

Scroll To Top