Avaleht

kai_tamm_pythagoras 1

Numeroloogia on iidne salateadus, mis põhineb arvude sümboolikal. Seda tundsid juba vanad egiptlased, kaldealased, hindud, hiinlased, kreeklased jt.

Vaevalt oskab ja saab keegi öelda, kus asub numeroloogia tõeline sünnikodu. Ometi räägivad muistsed Avesta* ürikud, et arvude süsteemi ja sellega ka numeroloogia tõid Maale Sinise Rassi esindajad, kes väidetakse olevat semiidi rahvuste, iidsete assüürlaste, babüloonlaste, sumerite ning ka tänapäevaste araablaste ja juutide esivanemad.

Erinevatel kultuuridel ja koolkondadel on numbritel erinevad numeroloogilised tähendused ning süsteemid. Väga suurt rolli mängib rahvuslik eripära. Numeroloogial on sügavad seosed nii astroloogia ja mütoloogia kui ka kabalistliku Elu Puu ja hiina Muutuste Raamatuga. Kitsale numbrite tõlgendamisele toetuvate voolude esindajad väidavad meelsasti, et just nende lähenemisviis on see õige, kuid siiski pole päriselt olemas algupärast ja ainuõiget numeroloogilist süsteemi. Igas neist on midagi niisugust, mis on teistest täiesti erinev, kuid samuti õige, kuna erinev on lihtsalt vaatenurk.

Antiikaja arvude sümboolikale Euroopas lõi väidetavalt aluse eelkõige Vana-Kreeka filosoof ja matemaatik Pythagoras (u.580-500 e.Kr). Pythagoras rääkis „sfääride kooskõlast“, mille järgi iga taevakeha loob oma liikumise ning oma rütmi ehk võnkumise tõttu kindla heli. Kõik need helid ja võnkumised moodustavad üleüldise harmoonia, milles iga element oma ülesande ja laadiga töötab terviku ühtsuse nimel. Pythagoras väitis, et kõikide asjade põhialuseks on numbrid ning nendega on võimalik väljendada absoluutselt kõike. Kaasaarvatud selliseid abstraktseid mõisteid nagu armastus, vihkamine, õiglus.

Milline on olnud numeroloogia arengulugu? Sellele küsimusele on raske vastata. Tänaseks on paljus muutunud nii Pythagorase ja tema õpilaste ning järgijate, pütaagorlaste, tööd kui ka teised algupärased materjalid. Numeroloogilised algmaterjalid on kohati lausa tundmatuseni muutunud, seda eriti  tänu mitmekordsetele tõlkimistele ja erinevatele tõlgendajatele. Selge on seegi, et muistne ja tänapäeva inimene erinevad omavahel suuresti vaatamata sellele, et nende põhiolemus on sama. Paljud kaasaja arvestatavad numeroloogid lähtuvad kindlast omaksvõetud süsteemist, mis toetub eelkõige nende endi praktikale ja on loonud sellel alusel oma versiooni ja tõlgendused. Iseenda kohta võin öelda, et paljud mu seisukohad, millest aastaid tagasi alustasin, on tänaseks tugevasti muutunud ja muutuvad jätkuvalt, mis on aktiivse uurimise ning praktika käigus paratamatu.

 

Scroll To Top