2.02.2020 JA 20.02.2020

Taaskord seisame huvitavate numbrikombinatsioonidega päevade lävepakul. Seekord siis 2.02.2020 ja 20.02.2020, mille olemuslik külg on väga sarnane. Mõlemad päevad on üdini täis naiselikku energiat ja naiselikku ürgväge. Järgmised sellised kombinatsioonid saabuvad alles aastal 2200.

Numeroloogias on number kahe valitseja Kuu: intuitsiooni, naiseliku väe, hingelisuse, halastuse, kaastunde ja inspiratsiooni valitseja.

Kokku annavad need päevade numbrid 8 (2+2+2+0+2+0=8), mis esindab tasakaalu vaimse ja materiaalse vahel, kuid ka karmat. Ekslikult arvatakse, et karma on midagi halba ja alati negatiivne, kuid samahästi võib karma olla ka positiivne. Kumba välja teenitakse, see on inimese enda teha.

Neil päevil tuleks leida aega olla üksi ja enesega. Kui pimeneb, siis püüda suhelda Kuuga, mis aitaks suurendada või avada naiselikku väge. (Kuu on sel päeval taevas pea poole kaheni öösel.) Paluda Kuuemandalt selleks toetust ja abi, kuid samas täita palveid, mida sulle esitatakse. Süüdata küünal, mis annab päeva pisut mehelikku energiat ja vaadata küünlaleeki, mis aitab kontsentreeruda peamisele ja soovitule. Kui 2.02 toimub väe äratamine või suurendamine, siis 20.02 on sellele nagu kinnituseks. 20.02 kahjuks õhtul ja öösel Kuud näha pole, sest ta tõuseb hommikul vara ja loojub juba kella ühe paiku päeval. 

Numeroloogias esindab 2 ka bioenergiat. Kui seda on liiga palju, siis tasuks teha füüsilist tööd, aga kui napib siis seda vältida ja teha harjutusi, mis aitaks seda energiat koguda. 

Abielluda neil päevil ei soovita, sest siin valitseb puhtalt naiselik energia. Selleks tuleks valida päev, mille ristsumma oleks 6, armastuse, harmoonia ja abielu number. Veebruaris siis vastavalt 9., 18. või 27.02.

Et nende päevade energiast võimalikult palju osa saada, siis tuleks neil päevil toituda võimalikult kergelt või veelgi parem, teha veepäevad.

Omal kohal on klaasike punast veini, mis aitab lõõgastuda. 2.02 on Küünlapäev, mil traditsiooni järgi juuaksegi punast veini, et saada punased põsed, mis on hea tervise sümbol. 

Avesta traditsioonis on 2.02 esivanemate päev, mil juuakse esivanemate mälestuseks pisut hõõgveini. Siin on ka oma rituaal: vala veidi veini klaasi ja pane aknalauale. Kui see aurab mõne päevaga ära, siis kaitsevad ja toetavad sind esivanemad, aga kui ei aura, siis ei võtnud esivanemad vastu sinu ohvrit. 

Ka selle päeva hommikul algav kuutsükli päev esindab esivanemate traditsioone. See on ettetunnetuse allika, karmalise mälu sisselülitumise päev ja seetõttu tuleb vaadelda kõiki sündmusi sellest vaatepunktist. Kui sa ei tunne oma „juuri“, võivad, mediteerides ja süvenedes sisevaatlusse, avaneda salajased tarkuselätted.

Õhtul tasub teha perekondlik teeõhtu, mis aitab pereliikmete energiavahetust. Soovitav siis juua mõnd punast teed, vaadata esivanemate pilte ja rääkida neist lastele või lastelastele.

Doreen Virtue nägemus neist kombinatsioonidest:

2222 – sinu värskelt külvatud ideed hakkavad peagi idanema. Hoolitse nende eest! Su looming ilmutab end peagi, seepärast jätka oma tublit tööd. Jätka positiivset mõtlemist, kasuta enesesisendust ja visualiseerimist.

2 ja 0 – Jumal soovib teada anda, et ei ole sind hüljanud ega unustanud. Ta armastab sind väga palju! Ta valmistab ette suurepärast uut eluperioodi. Oluline on „jumalik ajastatus”, enne peavad teatud asjaolud paika minema ja alles siis on võimalik soovitud tulemuseni jõuda.

MIDA TOOB 2020

Võtmesõnadeks on töö, rahaasjad, ehitus. See aasta tingib vajaduse asjade määratlemiseks ja kordaseadmiseks. On vaja olla organiseeritud ja praktiline. Hoolitse detailide eest. Pühenda ennast tervikuna eesmärgi saavutamisele. Suureneb töövõime, samuti reaalsuse tunnetus. See on hea aeg osta kinnisvara või alustada majaehitust. Ka kauplemine võib olla sel aastal edukas. See on periood, mil tuleb luua soliidne alus oma elule nii rahalises, kehalises, kui ka vaimses plaanis. Siis arenevad nii äri- kui ka isiklikud suhted.

Pead mõõtma, klassifitseerima, reguleerima ja koondama nii iseend, kui ka oma tegemisi. Sama tuleb teha kõige Sind ümbritsevaga. Pane tähele iga päeva, iga pisiasja selle jooksul. Kuna sel perioodil tuleb kõik ainult läbi raske töö, pead kontrollima oma igapäevategemisi, et saavutada materiaalset edu. Raha kuluta kokkuhoidlikult ja soovitav oleks vabaneda võlgadest (ka vaimses plaanis).

Sel aastal pole kohta emotsioonidele. Siin valitseb mõistus, läbi mille vaatled ja analüüsid. See võimaldab näha asjade tõelist olemust. Sinult võidakse paluda juriidilist nõu või kutsuda isegi kohtunikuks tüliküsimustes. 

Võimalik, et tunned teatud piiranguid, takistusi, kuid neil on Sinu edaspidises elus suur tähtsus, mida mõistad võib-olla isegi alles aastaid hiljem. Ära lase pettumuste tõttu käest oma võimalusi! Et neid kasutada, pead olema visa ja sitke. On vaja püsivust ja pidevaid pingutusi. Need kannavad vilja. Täida oma kohustusi ning ära karda selleks kulutada energiat ja raha. Sind toetavad ka perekond ja sõbrad.

See on aeg teha ettevalmistusi uueks tööks, mis saabub järgmisel aastal.

Võimalik on reis, mis on seotud soodsa tööga.

Kuna selle numbri võnked mõjutavad elu füüsilist külge, on saadaval ka meelelised naudingud, kuid liialdada nendega on lubamatu.

19. aasta
ELEVANT
Avesta aasta algab seekord 20.märtsi.

See on hea aasta majade ehituseks, uute maade kasutuselevõtmiseks, kindlateks plaanideks ja suurteks tegudeks. Kõik alustatu on pikaajaline ja kaugeleulatavate tagajärgedega. See on tasumise, varanduse kogumise ja kindla abielu aasta, sest kõik on seotud erilise kindluse, püsivuse ja tõsidusega. Aasta ei soosi ebatõsiseid suhteid ja neid kes lõhuvad alustugesid. 

Kui inimesed on sel aastal liiga enesekindlad ja petavad ennast, siis minetavad nad initsiatiivi ning kaotavad pisiasjade pärast. 

NIMEMAAGIA

Nimi, mis antakse inimesele peale sündi, paneb maagilise pitseri kogu tema edaspidisele elule. Ja ükskõik kui palju inimene oma nime ka ei vaheta – kõige mõjuvamaks jääb siiski see esimene. Nimi – see on osa inimese iseloomust, see on tema eneseväljenduse kood.

Nimi on tugevalt seotud sõnamaagiaga, sest see on nagu omamoodi loits või mantra, mis pideval väljaütlemisel avaldab vastavat mõju. Hüüdes kedagi nimepidi, ei mõtle me enamasti selle tähendusele (Eha, Anne) või algupärale (Kalev) või tõlketähendusele (Mihkel~Miikael, heb. ’jumalik’). Iga sõna väljendab midagi, olgu see siis otsene, kaudne või varjatud tähendus, millest viimast saab teada numeroloogia abil. Vastavaid materjale leiab nii raamatukauplustest kui ka internetist.

Nimest tulenevad numbrid ei mõjuta otseselt inimese eluteed, saatust, vaid tema iseloomu ja hingeomadusi. Nimenumber näitab põhiliselt inimese eneseväljendust ja seda, kuidas inimene mingis olukorras käitub. Kõnealune number võimendab, nõrgendab või lõhestab inimese sünnikuupäevast tulenevaid iseloomujooni. Kui hinge-, nime- ja sellest tulenevate numbrite** vibratsioonid on väga erineva põhiolemusega või omavahel disharmoonilised, võib vastava isiku käitumine sarnastes situatsioonides olla täiesti erinev ja ettearvamatu.

*eluteenumber saadakse sünnikuupäeva, kuu ja aasta kokkuliitmisel.

**teistele jäetava mulje number on nimes esinevate kaashäälikute summa. Siseolemuse number on täishäälikute summa. Need omavahel liidetuna annavadki kokku nimenumbri.

MÕNED SOOVITUSED LAPSE NIME VALIKUKS.

Lähtudes mõningatest reinkarnatsiooni printsiipidest, on küllaltki laialt levinud arvamus, et tulevane inimene ise valib enne sündi oma vanemad, sünniaja, -koha ja ka nime. Vanematel tuleks see valitud nimi intuitiivselt tabada. Kui nad seda ei tee, võib juhtuda, et just nemad muudavad oma lapse põhinumbrid disharmooniliseks. Sel juhul püüab laps oma nimest vabaneda, seda mingil moel muuta ning esimesel võimalusel vahetada ametlikult. Iseasi on elus esinevad ajutised perioodid, mil laps või nooruk tahakski olla keegi teine.

Juba lapseoote ajal tuleks vanematel mõelda sellele, millist nime oodatav laps võiks endale tahta. Võimalik, et sobiv nimi leitakse peale lapse sündi, vaadates mis “nime nägu” laps on. Arvatakse, et imik reageerib sobivale või ebasobivale nimele. Suurt rolli mängib siin siiski vanemate vastuvõtlikkus lapse hingevibratsioonidele. Mõnikord tulevad appi vanavanemad või leitakse nimi „juhuslikult“, kuid samas tuntakse, et see on just see õige nimi. Kui vanemad on eriarvamusel või tunnetavad erinevalt, võib lapsele panna ka mitu nime. Kõige tähtsam on, et valitud nime ka täies pikkuses ja korrektselt välja öeldaks. Hellitusnimedeks võiks kasutada pigem muid sõnu, kui lühendatud või moonutatud nime, mis rikub nime tegelikku energeetikat.

Juba mõnda aega püütakse panna lastele erilisi nimesid. Loomulikult võib vanematel olla igasuguseid põhjuseid, miks nad panevad oma lastele võõrapäraseid, halvasti hääldatavaid või mõnikord ka võõramaiste jumalate nimesid, kuid numeroloogina ma seda teha ei soovita. Sellistele vanematele pakun siinkohal veidi mõtlemisainet:

  1. a) Kas te loodate, et vastavalt nimele tuleb ka teie lapsest midagi erilist?
  2. b) Kas te mitte ei ela lapse nimes välja midagi niisugust, millest teil endal puudu on jäänud? Aga te ei tea ju täpselt, missuguseks tegelikult kujunevad teie laps ja tema elutee. Võib olla on tegemist lapsega, kellel on väga sügav sisemaailm ja keda häirib või ärritab teiste inimeste tähelepanu. Kui see laps võiks jääda muidu ehk märkamatuks, siis tema nimi seda tal ei luba.
  3. c) Soovite panna oma lapsele mõne võõramaise jumala nime. Numeroloogia seisukohalt, ei saa üldkasutatavate tähestikusüsteemidega analüüsida ühegi jumala nime, sest need on erilise missiooniga, kodeeritud nimed, milles maagilist, varjatud ja tähtsat rolli mängivad täpne hääldus, tähtede järjekord jne. Tulemused võivad osutuda soovitule vastupidiseks, mõju ettearvamatuks või isegi hävituslikuks. Eestlasele võib võõramaise jumala nimi mõjuda hoopis teisiti kui selle nime loomulikus keskkonnas.

NIME VAHETUS

Seoses abiellumisega on perekonnanime vahetus naiste puhul tavaline nähtus. Perekonnanime number seob meid teatud kollektiivse või sotsiaalse programmiga. See on inimese sotsiaalne kaitse, omamoodi karmaline kilp, mis on antud sünniga. Perekonnanime võib vahetada, sest see ei kohusta inimest millekski – vahetub vaid kaitse ja lisandub eneseväljendust puudutavaid iseloomuomadusi.

Hoopis suurem tähendus on eesnime vahetusel. Eesnimi on seotud inimese eesmärgiga, tema individuaalse programmiga. Inimesel on õigus vahetada eesnime juhul, kui ta on täitnud kogu programmi, mille see on talle andnud. Kui inimene pole seda potentsiaali läbi töötanud ja vahetab oma eesnime, võib tal ette tulla väga palju ebameeldivaid sündmusi ja takistusi. Eesnime vahetusega toimub ühe programmi ladestumine teisele, mille tõttu võib elu muutuda mõistetamatuks ja arusaamatuks kaoseks. Inimene püüab kaasa minna juba uuega, kuid vana nõuab pidevalt millegi täitmist.

Mõni inimene võib ise tunnetada, et tal on vale eesnimi ning võtab uue. See peaks avalduma tema edasistes elusündmustes – kui asjad hakkavad minema paremini, oli eesnimevahetus õigustatud ja vastupidi. Olulisem kui nimevahetus passis on see, et teised ka hüüaks seda inimest uue nimega. Samuti võib uue nime tugevdamiseks seda nime aegajalt ise valjuhäälselt korrata.

Pseudonüümidega on lugu teine. See, mida isik teeb pseudonüümi all, võib erineda tema tegelikust programmist. Isik elaks nagu kahte elu, kus üks ei sega teist.

Erinev ja mitte igapäevaselt kasutatav võib olla ka ristinimi, mis annab salajase kaitseingli.

Hüüdnimesid vaadeldakse ja arvutatakse välja eraldi, olgu see siis lühend nimest või midagi täiesti erinevat. Kui hüüdnime panevad teised, siis näitab see seda, mida just nemad selles inimeses näha soovivad. Kui hüüdnime paneb endale inimene ise, siis väljendab see seda, mida see isik tahaks teha või milline olla. Kui teised seda nime ei aktsepteeri, siis on tal väga raske realiseerida selle numbrilist potentsiaali.

Vana hea eesti vanasõna ütleb, et nimi ei riku meest, kui mees nime ei riku. Ladinakeelne sentens ütleb „Nomen est omen.“ (tlk. Nimi on märk, enne). Eks õigus ole neil mõlemal.

Scroll To Top