NUMEROLOOGIA JA KARMA

„Kolmas Silm“ Juuli 2002

Meie mõistus eksib sageli ja asjad paistavad meile
teistsugustena kui need tegelikult on.
Taevas paistab lamedana ja jaaniuss tulukesena.
Kuid taevas ei ole lame ja jaaniuss ei ole tuli.

VANA-INDIA MÕTTETERA

 

On üsnagi raske, isegi kurb uskuda, et inimese hinge eluiga on sama üürike kui tema füüsilise keha oma sünni ja surma vahel. Küllap see ongi põhjuseks, miks usk reinkarnatsiooni ehk hinge taaskehastumisse kuulub mingil kujul või tasemel paljude maailma rahvaste elukäsitlusse. India usundis ja traditsioonilises filosoofias on see mõiste kesksel kohal selliste mõistete kõrval nagu karma, sansara ja mokša. Taassünniteooriat tundsid nii vana-Egiptuse kui Vana-Kreeka (uusplatonistid, orfikud, pütaagorlased), nii judaismi (eriti selle kabala suuna) kui ka varase kristluse mõtlejad (viimases peamiselt gnostikud). Reinkarnatsiooniteema on tuntaval määral mõjutanud ka mitmeid Euroopa uusaja idealistlikke õpetusi nagu näiteks teosoofiat, antroposoofiat ja spiritualismi, samuti selliseidki tuntud filosoofe nagu G. E. Lessing, J. G. V. Herder, A. Schopenhauer.

Inimeste huvi oma eelmiste elude vastu on piisavalt suur, kuigi võiks ju arvata, et konkreetsete vastuste leidmiseks küsimusele: “Kes ma olin eelmises elus?”, on see teema liialt raskesti käsitletav. (Küllaltki laialt on levinud “eelmiste elude väljaarvutamise tabelid”, mis annavad esmapilgul küll mitmekesist ja konkreetset informatsiooni, kuid nende juurde hiljem.) Numeroloogia jääb minu jaoks selles osas vähemalt siiani küll veel väga kesiseks, kuid üht teist siiski leidub.

 

MÕNED ARVUTUSED

Kuigi arvan, et enamus lugejaid on numeroloogiliste arvutuste aluste ja enda põhinumbritega kursis, annan siiski esmalt mõned seletused ja näited arvutamiseks:

Sünnikuupäeva nimetatakse ka tüve- ning india veda süsteemi järgi ka hingenumbriks. See number väljendab kõige eredamalt isiku iseloomujooni, näitab varjatud andeid ning võimeid.

Eneseteostuse numbriks nimetatakse numbrit, mis saadakse sünnikuupäeva ja kuu liitmisel ja muutmisel ühekohaliseks numbriks. Siiski tuleb tähelepanu pöörata ka saadud kahekohalisele numbrile, mis võib olla meister- või karma võla number. (See reegel kehtib kõigis numeroloogilistes arvutustes.)

Näide 1) 6. juulil sündinud isiku eneseteostuse number on 4:

6+7=13; 1+3=4

Näide 2) 29.septembril sündinu vastav number on 11, mida enam edasi kokku ei liideta, sest see on meisternumber. (Tegelikult võib põhjalikumal analüüsil vaadelda siiski enamikku kahekohalistest numbritest.)

29+9=11

(Edaspidi kasutan samu näiteid.)

Elutee number, mida nimetatakse tihti ka saatuse- ning mõnikord pühendumuse numbriks, saadakse sünnikuupäeva, kuu ja aasta kokkuliitmisel ning saadud kahekohalis(t)e numbri(te) omavahelisel liitmisel kuni saadakse vastuseks ühekohaline number. Erinevalt inimese sünnikuupäevast, mis väljendab isiku võimeid ja iseloomuomadusi, on tema elutee seotud karmaga ehk eelmiste elude tegude tulemiga. Seega määrab elutee number inimese eluülesande ja –eesmärgi ning näitab võimalusi nende täitmiseks ja saavutamiseks. Siin on abiks eneseteostuse number, mis näitab läbi millise tegevuse on eluülesande täitmine vajalik või ehk ka kõige optimaalsem (siinkohal 1-individuaalsus, 2-koostöö, 3-loomingulisus, 4-töö, 5-vabadus, 6-kohustused, 7-õpingud, 8-materiaalsus, 9 omakasupüüdmatus)

(Elutee arvutamiseks on ka teisi võimalusi, kuid siinkohal pakun üht võimalikku varianti.)

Näide 1: 6. juulil 1966 sündinud isiku eluteenumber on 8.

6+7+1+9+6+6=35; 3+5=8

Näide 2: 29. septembril 1957 sündinud isiku eluteenumber on 3

2+9+9+1+9+7+2=39; 3+9=12; 1+2=3

Lisaks sellelele arvutatakse siit välja ka elutee teise poole number, mis annab elu teisel poolel (enamasti peale 33-36 eluaastat) mõningaid lisaomadusi ja võimalusi ning ka sellega kaasnevaid ülesandeid või raskusi. Elutee teise poole arvutamiseks tuleb võtta aluseks esimene, kahekohaline eluteenumber ning sellest lahutada kahega korrutatud sünnikuupäeva number (kui sünnikuupäev on kahekohaline; siis sellest esimene number.)

Näide 1: isiku teine elutee number on 5

35-(2×6); 35-12=23; 2+3=5

Näide 2: isiku teine elutee number on 8

39-(2×2); 39-4=35; 3+5=8

 

8 KUI VÕIMSAIM KARMA NUMBER.

Paljudes numeroloogiaalastes materjalides loetakse tugevaimaks karmaga seotud numbriks “kaheksat”, mida enamasti seostatakse planeediga Saturn. Kui kellelgi see number (samuti 17, 26 ja 35 mis kokku liites annavad samuti vastuseks 8), esineb põhilises või teises eluteenumbris, siis on sellel inimesel väga tugev karma. Viimane ei pruugi sugugi olla ainult negatiivne, kuigi enamasti nii kipub olema. Suurt tähelepanu tuleb pöörata karma seadusele – “mida külvad, seda lõikad”

Inimestel, kelle sünnikuupäev on 8, 17, 26 tekib tihti suhteid (nii töiseid kui ka isiklikke) inimestega, kellega nad olid seotud ka eelmises elus ning seega on need karmasuhted, kuid mis võivad samuti siiski positiivsed olla. Kui suhted olid negatiivsed, siis on need käesolevas elus pööratud iseloomuga (näiteks: kui eelmises elus last, naist või alluvat türanniseerisite, siis selles elus olete ise kellegi türannia ohver). Karmasuhtete juurde tulen hiljem veel tagasi.

 

KARMA VÕLAD.

Karmavõlgu, mida mõnikord ka karmaneedusteks nimetatakse, näitavad numbrid 19, 13, 14 ja 16, kui need esinevad sünnikuupäevas (mis muudel juhtudel karmaga seotud ei ole), eneseteostuse numbris, eluteenumbris või teises eluteenumbris (sel juhul ilmneb karma võlg kõige tugevamalt just seoses tegevusega elu teisel poolel. Need numbrid näitavad, milles on inimene eelmises elus teiste vastu eksinud ja millises laadis on need halvad teod, mis inimene on teinud eelmises elus teistele inimestele või elusolenditele ja mille eest nad selles elus tasuma peavad. Kas need olid materiaalsed, vaimsed või füüsilised – samadesse olukordadesse satub inimene nüüd ka ise. Kas üks või mitu korda, sõltub inimesest endast. Vaid positiivne hingeline areng toob lahenduse. Kõige tähtsam on mõistmine, et tegelikult “sööb inimene enda keedetud suppi”.

19/1

Isik on eelmises elus oma jõudu või võimu kurjasti kasutanud, mille tulemusena esineb nüüd oma võimete väljendamisel ja edu saavutamisel raskusi. Raskused kaovad, kui isik õpib märkama teiste tundeid.

13/4

Eelmises elus looderdamine; surmahirm või selle tekitamine, mille tulemusena võib isik selles elus vanglasse või mõnda muusse kinnisesse asutusse sattuda. Kuid võimalik, et mingil eluperioodil tuleb lihtsalt elada piiratud tingimustes või kellegi hirmuvalitsuse all. Isik peab olema äärmiselt töökas, südamlik ja kaastundlik, olema rahul sellega mis tal on ja mitte kadestama teisi.

14/5

Isik on eelmises elus oma vabadust kurjasti kasutanud, mistõttu võib püsisuhete loomine selles elus raskendatud olla. Võimalik, et isik peab elama mõnda aega piiratud tingimustes või sõltuma kellestki. Tuleb ära õppida muutuste õpetus, osata alustada uusi asju ning neid ka jätkata, mitte kohe küllastuda. Õppida järjepidevust.

16/7

Isik on eelmises elus olnud liiga enesekeskne (või sooritanud seksuaalkuritegusid), mille tulemusena satub vaimselt kasvatavatesse olukordadesse või kuritegude ohvriks. Ka tema suhted vastassugupoolega katkevad, kuni õpivad mõistma, et püsivad inimsuhted nõuavad palju mõistmist, andestamist, tööd ja vaeva.

 

ISIKLIK AASTA JA KARMA

Isikliku aasta number saadakse eneseteostuse (sünnikuupäev + sünnikuu) liitmisel universaal- ehk kosmilisele aastale. (Mõnes numeroloogiaalases raamatus nimetatakse isiklikku aastat ka karma aastaks.)

Universaalaasta number saadakse vaadeldava aastarvu numbrite omavahelisel kokkuliitmisel. Näiteks: 1999 – universaalaasta 1 (1+9+9+9=28; 2+8=10; 1+0=1)

2002 – universaalaasta 4 (2+2 =4)

Näide 1: isikule aasta 2002 – karma aasta 8.

6+7=13; 1+3=4; 4+4=8

Näide 2:isikule aasta 2002 – karma aasta 6. (Ka selles arvutuses tuleks jälgida vahenumbreid)

Väidetavalt on üheksaaastase tsükli kolm viimast aastat (7, 8, 9) seotud karmaga. Need aastad on, sõltuvalt isiku tegevusest, nagu omamoodi palga- või trahvipäevad. Seitsmendal aastal saadakse tasu teistele tehtud hingeliste heategude eest või vastavalt makstakse hingeliste kahjude eest. Kaheksandal aastal materiaalsete heategude või kahjude eest. Üheksandal emotsionaalsete heategude või kahjude eest. Juhul kui mõni neist aastatest on isikule raske, tuleks põhjuseid otsida eelnevatest aastatest ning enne uue tsükli alustamist sellest järeldusi teha ja õppust võtta.

Eelmis(t)e elu(de) karmavõlgade tasumiseks on parim isiklik aasta 6.

 

SUHTED JA KARMA

Ka seda, kas kahe inimese omavahelised suhted on karmalised või mitte, võib vaadelda numeroloogia abil. Kui ühe isiku sünnikuupäev miinus teise isiku oma, annab vastuseks nulli, siis on see vaimne karmasuhe. St. Isikud on eelmises elus olnud mõttekaaslased või oponendid.

Näide 1) isik 1 on sündinud 5. mail ja isik 2 on sündinud 5 oktoobril. Seega 5-5=0. kui üks isikuist on sündinud 14ndal kuupäeval, siis liidetakse omavahel kokku 1+4 ning tulemuseks on samuti 5, kuid mis näitab, et see suhe ei ole nii positiivse või terava iseloomuga kui “puhaste” viite omavaheline suhe.

Sünnikuu – sünnikuu, kui vastuseks on null, annab füüsilise karmasuhte. See tähendab seda, et vastavad isikud on olnud eelmises elus lähedases füüsilises suhtes: mees-naine, vanem-laps, õde-vend.

Elutee – elutee annab vastavalt töise karmasuhte (ülemus-alluv).

 

NIMI JA KARMA ÕPETUSED.

Nimenumbrit nimetatakse mõningates allikates ka eneseväljenduse numbriks. See number saadakse nimes esinevate tähtede, mis on eelnevalt numbriteks teisendatud, kokkuliitmisel. Erinevaid tähestikusüsteeme on väga palju, kuid siinkohal toon ära ühe enamlevinuma – nn universaalsüsteemi.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A,Ä B C D E F G H I
J K L M N O,Õ,Ö P Q R
S T U,Ü V X Y Z

 

Nimest tuletatakse karma õpetused. Need õpetused näitavad, milliste omaduste arendamise isik laokile jättis, mida tuleb selles elus õppida ja milliseid probleeme need tekitavad. Karmaõpetusi näitavad nimes puuduvad numbrid. Vahesummad ja lõplik nimenumber siinkohal arvesse ei lähe.

Näide 1: E  N  E    P  I  I  R; märgime vastavad numbrid tähtede alla

5 +5 +5  +  7+9 +9 +9   = 49; 4+9=13; 1+3=4

Seega on selle isiku nimenumber 4 ning selles nimes puuduvad numbrid 1,2,3,4,6,8, mis näitab, et elus ettetulevaid ja lahendamist vajavaid probleeme on palju. Kuid kui vastavaid külgi arendada, muutub elu palju lihtsamaks.

Oletame, et selle isiku sünniaeg on varasemas näites toodud 06.07.1966. Seega esinevad tema põhinumbrites nimest puuduvad 6 (sünnikuupäev), 8 (eluteenumber) ning samuti 4 (nimenumber). See aga näitab omakorda seda, et vastavatele karmaõpetustele (4,6,8) tuleb pöörata erilist tähelepanu. Samuti tuleks tähelepanu pöörata sellele, et vastaval isiklikul aastal kerkivad esile just vastava karma õpetuse probleemid. Näiteks selle isiku isiklikul aastal number 2 tekitavad probleeme koostöö, diplomaatia, taktitundelisus, mõistvus.

Karmaõpetuste tähendused on järgmised:

  1. Isik satub olukordadesse, kus temalt nõutakse jõudu, julgust ja tugevat iseloomu. Tuleb õppida loobumust, saavutada enesekindlus, otsustada iseseisvalt, planeerida enda tulevikku, kasutada enda initsiatiivi ja originaalsust.
  1. Isik satub olukordadesse, kus peab teistega koostööd tegema ja tugevalt arendama juba varemõpitud oskusi. Tuleb õppida eneseväärikust, pugeda välja “karbist”, rohkem kohtuda erinevate inimestega, võita häbelikkus.
  2. Isik satub olukordadesse, kus peab end väljendama, tooma esile oma tõelise MINA ja olema sõbralikum ning nautima seda, mida elu pakub. Tuleb õppida teiste omakasupüüdmatut teenimist, saavutada enesekindlus, ohjeldada temperamenti.
  1. Isik satub olukordadesse, kus kannatlikkus, põhjalikkus ja töökus on olulised. Võib sattuda ka piiratud tingimustesse. Tuleb õppida rahuldumist, asjade korda sättimist, süsteemsust, leida ühiskondlik rakendus, pöörata tähelepanu detailidele.
  1. Isik satub olukordadesse, kus kavandatud muutused tuleb hästi läbi mõelda. Tuleb arendada kainet mõtlemist, mitte karta muutusi, taltsutada vabadusejanu, võtta endale tihemini kohustusi ja vastutust, olla kannatlikum.
  1. Isik satub olukordadesse, kus vastutus, sugulased ja sõbrad nõuavad palju. Tuleb õppida distsipliini ja vastutust igas olukorras, hoolitseda rohkem kodu ja perekonna eest, õppida teisi teenima. See on vajalik õnneliku abielu ja iga laadi koostöö jaoks.
  1. Isik saab läbi hingeliste kogemuste selgeks sügavuse ja rahu tähenduse elus ja inimsuhetes. Tuleb õppida praktilisust, õppida õppima: kuidas omandada teadmisi ja kuidas neid kasutada. Arendada loogilist mõtlemist, kannatlikkust ja mõistmist. Leida usk, vabaneda hirmust. Tasakaalustdaa materiaalne ja hingeline.
  1. Isik satub olukordadesse, kus rahal ja ainelisel küljel on sõltumatuse loojana suur tähtsus. Õppida raha- ja materiaalsete asjade korraldamist, oma aja kasutamist. Tuleb õppida headust ning andestamist ja mõista, et materiaalne heaolu kuulub kõigile, mitte isikule üksi.
  1. Isiku elus tekivad olukorrad, kus ta satub silmitsi emotsionaalsete probleemidega. Tuleb aidata nõrgemaid ja näidata oma armastust lähedaste suhtes. Tuleb õppida kannatlikkust, kaastunnet, halastust. Unustada mõneks ajaks enese mina.

 

 

 

 

 

 

 

 

PYTHAGORAS JA ÜMBERKEHASTUMISTE ARV

Siinkohal toon ära veel ühe arvutusvõimaluse, millesse mina isiklikult ei suhtu ei positiivselt ega ka negatiivselt. Peale hulganisti tekkivate ja siiani materjali vähesuse või ebapiisavuse tõttu vastusteta jäävate küsimuste, kipuvad erinevad ajaarvamissüsteemid selle teooria lihtsalt ümber lükkama. Niisiis olevat Pythagoras väitnud, et peale seda, kui inimene on selles maailmas läbi elanud 15 elu ehk ümberkehastumist, on ta suutnud omandada piisavalt hingeomadusi (positiivseid või negatiivseid), et Maale enam mitte naasta vaid jätkata eksisteerimist kõrgemates sfäärides ja eluvormides.

Selleks arvutuseks kirjutame välja isiku sünniaja, eelpooltoodud arvutuste tulemusena saadud eluteenumbri ja ka selle teise poole arvutuse koos kahekohaliste vahesummadega ühtlase numbrireana. Neid numbreid võib kirjutada ka 3×3 ruudust koosnevasse tabelisse, kus igal numbril on vastav koht ja tähendus ning mida enamasti nimetatakse Pythagorase ruuduks ja mis teisest vaatevinklist lähtudes annab vastava isiku kohta küllaltki palju informatsiooni.

Näide 1:

06.07.1966; 35; 8; 23; 5

 

1 7
2 55 8
33 666 9

 

Nüüd loeme üle, mitu numbrit reas (va nullid) või ruudus on. Vastuseks saame 12.

Järelikult on selle teooria põhjal kõnealusel isikul parajasti käsil kaheteistkümnes elu ning kolm korda tuleb tal siin maailmas veel kehastuda.

Kõnealusele teooriale toetudes võiks ju arvata, et näiteks Satya Sai Baba (s.23.11.1925 või mõningatel andmetel s.23.11.1926) ja Dalai Laama(s. 06.07.1935) või teisest küljest Stalin (s.06.12.1878) ja ehk Hitlergi (s.20.04.1889) peaksid juba lõpusirgel olema, kuid siit selgub, et neil kõigil on siin maailmas veel midagi omandamata, õppimata, tegemata või saavutamata.

Lisada võib veel sedagi, et mõnede teooriate kohaselt näitab kaheksate arv Pythagorase ruudus karma võlgade arvu. Praktikas see nii ei ole, sest näiteks isikul, kellel ruudus 8 puudub, võib olla eelpooltoodud materjali põhjal koguni mitu karma võlga.

Usun, et karmaga seotud numbrite väljaarvutamiseks on numeroloogias veel palju erinevaid võimalusi, kuid seni pole mulle enamat näppu sattunud. Erilise innuga ma selliseid materjale otsinud polegi, kuna selles osas pean astroloogilist materjali tunduvalt “vettpidavamaks”. On ka isiklikke, uurimise ja praktika käigus tekkinud teooriaid, kuid nende kontrollimine nõuab veel väga palju tööd.

Huvilised võiksid endale muretseda sisutiheda raamatusarja “Abiks astroloogiahuvilistele”, mis pühendab karma teemale koguni 3 osa viies raamatus. Ka erinevate süsteemide alusel koostatud sünnikaartide saamine pole tänapäeval interneti vahendusel probleem. Pakun välja aadressid http://www.astro.com/ ja http://www.cyberastro.com/. (Viimaselt aadressilt saab ehtsa veda süsteemis koostatud sünnikaardi.)

Teema lõpetuseks veel nii palju, et oma karmat sügavuti uurima peaks iga huviline ise.

 

 

NEED KUMMALISED EELMISTE ELUDE TABELID….

Ja nüüd siis konkreetselt eelmises artiklis mainitud tabelite juurde. Enamikes allikates on nende autoriks märgitud Howard Carter, kes väidetavalt olevat “tunduvalt lihtsustanud” mingit temale teadaolevat iidset meetodit. Kõnealused tabelid on eesti keelses tõlkes trükivalgust näinud raamatutes “Kosmilised numbrid” (1992) ja “Saatusemärgid” (1999) ja ka mitmes vene keelses väljaandes (näit. “Энциклопэдия нумерологий” Москва, 1998). Ka internetis on need tabelid olemas (aadressi kahjuks ei mäleta) ja seal on asi päris lihtne: tuleb sisse sööta vaid oma andmed ning koheselt saab ka vastused. Nende tabelite alusel on võimalik välja arvutada inimese eelmise elu ligikaudne sünniaeg ja -koht, sugu, tegevusala, iseloomutüüp ning ka tema eluülesanne parajasti elatavas elus.

Numeroloogiaga pole sel materjalil küll õigupoolest mingit pistmist, mistõttu tegelikult jääb arusaamatuks, miks neid tabeleid enamasti sellealastes raamatutes avaldatakse. Nimetatud tabelite tõepärasuses olen kahelnud juba aastaid. Kuid kuna minult kui numeroloogilt tihti ja jätkuvalt küsitakse, kas ma arvutan välja ka eelmisi elusid või siis tahetakse teada minu arvamust kõnealuse meetodi kohta üldse, viisin läbi rea konkreetseid arvutusi. Otsustasin siis mõningaid oma kogemusi selles asjas veidi laiemalt tutvustada.

Siinkohal ja praegu ei hakka ma loetlema ei teatmeteoseid ega ka lähemalt valgustama arvutusmeetodeid, mida ma kontrollimistegevuses kasutasin. Selgituseks minu poolt saadud tulemuste kohta lisan vaid fakti, et vastused tulevad ühesugused mitmete (mõnel puhul isegi mitmekümnete) erinevate sünniandmete puhul. Ja seda lisaks ööpäevasele sündide arvule.

Niisiis, Howard Carteri koostatud tabelite põhjal võime väita näiteks seda, et aastal 925 sündis Gröönimaal ligikaudselt 776 000 naist, kelle võimalikuks tegevusaladeks olid terapeutika, ravitsemine, kirurgia, luude paigaldamine. Aastal 1575 sündis sealsamas umbes 2 944 000 naist, kes tegutsesid juristina, muusikuna või palaganitegijana ning kõigest 25 aastat hiljem sigines juba veidi üle 3 miljoni naise, kelle tegevusalaks oli majade, kirikute või templite ehitamine. Sealjuures ei näita mitte ükski võimalik kombinatsioon, et Gröönimaal ka mehi sündis!

Nende tabelite põhjal tuleb järeldada, et Filipiinidel 1850 a. sündinud ligi 816 000 meessoost isikut pidid varakult surema, et juba aastal 1890 uuesti sündida. Analoogiline lugu oli Küprosel 272 000 meesisikuga.

Nendest näidetest ehk piisab. Kogu tabeliarvestuses ei muutu tulemused loogiliseks ega enamasti ka rahvastiku arvu suhtes ajaloole vastavaks ka siis mitte, kui aluseks võtta sündide arv Euroopas või koguni ainult Inglismaal.

Nii jõuavad kõik arvutused selle “üldarusaadava” meetodi abil ainult absurdideni. Absurdsete näidete hulk on võrdne arvutusvõimalustega nende tabelite järgi. Eelpoolmainitud ja lisaks mõnedes venekeelsetes raamatutes avaldatud tabelites leidub väikesi omavahelisi erinevusi. Kuid need erinevused piirduvad enamasti sünniaegade mõningase kõikumise, iseloomutüüpide kirjelduste ning eluülesannetega. Kummaline tundub seegi, et kirjeldatud iseloomutüübid on valdavas enamuses ülimalt positiivsed. Kus ja millal sündisid siia maailma mõrtsukad, diktaatorid, türannid, maniakid ja muud pahelised inimesed – selle kohta ei leidu sõnagi. Kõnealuse meetodi vigu ja möödalaskmisi ei saa panna ka ei tõlkide, tõlgendajate ega kirjastajate süüks. Seda vähem, et tegemist on inglise, aga mitte mõne iidse või surnud keelega. Ka pole ma seni suutnud leida mingeid arvestatavaid andmeid Howard Carteri isiku kohta, kes olevat sündinud 1922.a. Inglismaal, Croydeni linnas. Tõeliselt huvitav oleks heita pilk ka originaaltabelitele.

Ka maises ja materiaalses maailmas on palju seletamatut, kontrollimatut, tõestamatut. Ometigi sunnib miski meid teatud asju omaks võtma. Nii reinkarnatsioon kui ka numeroloogia kuuluvad siiski müstika valdkonda, kus piir reaalsuse ja fantaasia vahel mõne inimese jaoks nii laiaks, et pea olematuks muutub. Kahjuks tundub, et neid kõnealuseid tabeleid võib nimetada parimal juhul vaid elava fantaasia viljaks. Või ehk on tegemist nende autori iselaadse naljaga?

 

 

 

 

 

MILLENNIUMI LAPS – KES SA OLED?

Kirjutatud 15.09.-11.10.1999

Kai Tamm

Seisame uue millenniumi künnisel ja pole kaugel see päev, mil vahetub aastatuhande esimene number. Praegustel põlvkondadel on õnn sellest harvaesinevast suursündmusest osa võtta. Millenniumi täpse alguse suhtes jätkuvad küll vaidlused, kuid numeroloogia seisukohalt muutub pilt teiseks just 01.01.2000. Kutsun teid pilku heitma aastal 2000 sündivate laste numeroloogilisele palgele. Veidi täpsemalt püüan kirjeldada just seda esiklast (loe: lapsi).

Kõigepealt mõningad sissejuhatavad lähtekohad: vaieldamatult mõjutab praegust aastatuhandet kõige enam number 1 (planeet Päike). See on uute võimaluste ja alguste number ning lõppeva aastatuhande jooksul saavutas inimkond tõepoolest palju nii teaduses, meditsiinis, kunstis, kommunikatsioonivahendite valdkonnas. Suured muudatused toimusid ka inimteadvuses. Maailm muutus “haaratavamaks”, lühenesid varem kultuure ja tsivilisatsioone eraldanud vahemaad. Kuid järjest kaasaegsemate liikumisvahendite tõttu muutusid peale teadmiste internatsionaalseks ka haigused.

Number 2 (planeet Kuu) esindab emotsionaalsust ning sümboliseerib püüdlust tasakaalu, harmoonia ja koostöö poole. Kolm nulli (000) kõnelevad sellest, et inimkond pöördub tagasi oma algallika juurde. Eelnenud aastatuhande jooksul kogutud potentsiaal annab tõuke uue alguse poole. Eelseisvad 1000 aastat peavad õpetama inimestele sallivust ja tolerantset suhtumist igasse elusolendisse. Sallivuse all tuleb mõista mitte ainult austust võõraste tavade, õiguste ja vabaduste vastu, vaid ka terviklikku suhtumist ellu kui sellisesse ning looduse ja inimese ühtsuse tunnetamist.

Võime loota, et inimesed avavad end üksteisele ning nende teist laadi mõtlemine muudab motivatsioone, sillutades teed kollektiivsele loomingule.

Numeroloogia alusel, võib kindlalt väita, et eelolev sajand toob kaasa jõulise hingelise arengu ning paranormaalsete võimete tõusu, mis jätkub kogu uue aastatuhande jooksul. Võimalik, et telepaatilise suhtlemise vormid vahetavad juba mõnesaja lähema aasta jooksul välja nii mõnegi praeguse elektroonilise kommunikatsioonivahendi. Mõtte saatmiseks ükskõik millise kauguse taha kulub vähem aega kui arvutiklahvi vajutamiseks.

 

Aasta 2000 tõotab meile head, kuid see ei tule kergelt. Võib loota, et inimestele avaneb Kosmiline Teadvus ning me suudame ometi kord mõista, et pole meil karta mingit ohtu väljastpoolt (maailma lõppu on ju seni alati seostatud eelkõige mingi kosmilise objekti või muutusega), sest terve mõistus ja usk, eriti ühendatuna, on võimelised mistahes asju ära hoidma. Inimene peab muutma vaid iseennast, oma suhtumist teisesse inimesesse. Tuleb õppida tegema koostööd, üksteist arvestama, hindama rahu, harmooniat ja ilu, loodust ja kõike elavat. Vaadakem praegu enda ümber – kõikjal sõjad, korruptsioon, koduplaneedi reostamine ja hävitamine, võimuiha, kasuahnus. Ehk ongi see sisuliselt ühe maailma lõpp, mis on määratud hävingule, et tuhast võiks tõusta fööniksina uus?

Kes oleksid selle n-ö uue maailma loojad? Arvan, et need on eelkõige 1990ndatel aastatel sündinud lapsed, sest nende intelligentsuse tase on eeldatavasti hämmastavalt kõrge. Siinkohal olgu seletuseks, et numeroloogias on 9 nii intelligentsi, kaastunde ja halastuse kui ka võitlusvalmiduse number. Sellel ajavahemikul (1990-1999) sündinud lastele tehtud numeroloogilised analüüsid näitavad, et just nemad on tänu oma tervele mõistusele ja avarale ning tolerantsele maailmavaatele võimelised palju (et mitte öelda kõike) muutma. Võitlusvalmidus annab neile piisavalt jõudu vanade igandite lammutamiseks. Usun, et saan oma veendumustele tõestuse 10-20 aasta pärast.

Koostasin ja uurisin aastal 2000 sündivate laste numeroloogiliste sünnikaartide kõiki võimalikke variante. Iga vaadeldav aspekt tõi endaga üha uusi üllatusi. Toon ära mõned huvitavamad neist. Kellel on huvi, võib neid võrrelda meie aja inimeste numeroloogiliste andmetega – see on põnev. Mina võtan vaid ühe võrdleva näite: kui kõigil sel sajandil sündinud inimestel on pythagorase tabelis* vähemalt üks 9, paljudel aga on neid mitu, mitmetel viimasel aastakümnel sündinud lastel isegi viis üheksat, siis aastal 2000 sündivate laste** tabelites esineb üks üheksa 33%, kaks üheksat 4,9% ning kolm üheksat 0,54% juhtudel. Samal ajal sünnib tugevate ekstrasensoorsete võimetega lapsi 36%. Lapsi, kelle tabelis on täidetud seitse ruutu, sünnib sel aastal kahekümne kuuel päeval 7%. Neid, kellel on täidetud kaheksa ruutu ning ka lapsi, kelle elutee number on meisternumber 22, sünnib aastal 2000 vaid ühel päeval, s.o 0,3%. Täistabelit, milles oleksid täidetud kõik ruudud – esineb praegu küllalt tihti – pole neist lastest ühelgi jne. Selletaolist loetelu võiks õigupoolest jätkata veel pikalt, kuid arvan, et mõtlemisainet jätkub toodustki.

Üldistavalt võib öelda, et esimesel kümnel aastal sündivatel lastel on palju ühist, sest pythagorase tabelid on neil esimese aasta omadega suhteliselt sarnased.

Kuid milline on uue aastatuhande esimene laps (loe: lapsed)? Tema numeroloogiline analüüs ehk sünnikaart on lausa eriskummaline.

Analüüsides 01.01.2000 sündivate laste numbreid, näeme, et nende pythagorase tabel on peaaegu tühi!

1 + 1 + 2 = 4;

4 – 2 = 2

 

 1 = 2  4 = 1  7 = 0
 2 = 2  5 = 0  8 = 0
 3 = 0  6 = 0  9 = 0

 

Järelikult puuduvad neil isikutel loomingulisus 3, intuitsioon 5, maisus 6, andekus 7, vastutustunne 8, intellekt 9. Suhteliselt tugevad on vaid enese “mina” ehk ego 1 ja bioenergeetiline väli 2. Tervis 4 on keskpärane. Kõigi nende numbrite tähendused on muidugi palju laiemad, kuid siinkohal piirdun peamistega. Tühjade numbrikohtade tõttu ei saa selles tabelis üheski suunas  läbi tõmmata ühtegi joont. Joonte tähendused on järgmised:

vertikaalsed: 1-2-3 terve mõistus; 4-5-6 püsivus; 7-8-9 andekus;

horisontaalsed: 1-4-7 elujõud; 2-5-8 perekondlikkus; 3-6-9 loomingulisus;

diagonaaljooned: 1-5-9 Jumalik missioon, 3-5-7 religioossus.

Omamoodi on lugu kole küll, kuid arvan, et asja annab parandada õige nime valikuga. Tähtis on, et nimes esineks tähti nagu: L, U, Ü (3); E, N (5); O, Õ, Ö (6); G, P (7); H (8); I, R (9). Eestlastel pole soovitav kasutada võõrtähti. Suurt tähtsust omab eesnime esitäht (nurgakivi), kuid olulised on ka keskmine (võtmekivi) ja viimane täht, samuti kogu nime tähtede üldarv, nime arv kokku (võti), kaashäälikute arv (mulje), täishäälikute arv (püüdlus, siseolemus) jne.

Arvestada tuleb ka harmoonilisust nii hingenumbriga (sünnikuupäev), mis on selles näites 1, kui ka saatusenumbriga, mis on käesoleval juhul 4. Tegemist on küllaltki keeruka arvutusega, kuid vaev tasub end. Võib kaaluda mitut nime ja neid analüüsida. Kuid nime võib moodustada ka etteantud tähtedest, mis oleks ehk lihtsaim variant.

 

Iseloomult on 01.01.2000 sündivad lapsed liikuvad, elavad ja impulsiivsed. Neid juhib Päike. Päike annab neile eesmärgi- ja mõtteselguse, kalduvuse kiinduda omaenda ideedesse. Need lapsed vajavad erilist hoolt ja armastust, et õppida oma individuaalsust täiel määral väljendama. Allasurutud emotsioonidele ja erakordsele loomingulisele energiale väljundi leidmist soodustavad sport ja füüsiline koormus.

Tõusudesse ja mõõnadesse elus suhtuvad nad rahulikult ning mehiselt; teisi armastavad kritiseerida, kuid ise kriitikat ei talu; soovivad ise piiramatut vabadust, kuid kaasasündinud juhiomaduste tõttu kipuvad teiste üle domineerima.

Saatusenumber 4 sunnib neid palju ja visalt töötama ning seab nende ette mitmeid piiranguid ning takistusi, samas andes võimaluse tugeva materiaalse baasi loomiseks.

Kummaline pilt, kas pole? Selle järgi võib arvata, et 01.01. 2000 (ja mitte ainult sel päeval) sünnivad vaid puhtad või puhastunud hinged, kelle kosmiline teadvus on avatud juba sünnipäraselt, nii et numbrid ning jooned ei mängi nende elus rolli. Ehk saabubki siis oodatud tuhandeaastane (Piibli ajamäärangute järgi tunduvalt kestvam) Rahuriik ehk Veevalaja Ajastu.

Tahaks küll südamest loota, et kõik kulgeb eelkirjeldatud positiivsel viisil. Kuid on olemas ka must stsenaarium, mille järgi 2000ndal aastal (ja mitte ainult) sündivate laste vanemad on enamasti juba lapsest saati arvuti taga istunud (mõned juba teist põlvegi), mobiiltelefone, mikrolaineahjusid, valvesüsteeme jms kasutanud ning elanud muudegi kahjulike kiirgusallikate mõjusfääris. Mis saab kui me seisame silmitsi nende ohtu tõotavate mõjurite tagajärgedega? Sel juhul inimene degenereerub ja kõik algab otsast peale. Eks ole seegi omamoodi rahuriik, kui keegi ei oska enam püssirohtu valmistada, muudest taolistest ainetest ja relvadest rääkimata. Muutume aastasadade pärast suurteks tarkadeks või lausa jumalateks.

Seni võib asjasse suhtuda mängulise huumoriga. Nii näiteks võib ennustada, et 11.11.2011 sünnib mitmesuguseid türanne ja diktaatoreid, või et 22.02.2022 sündinutest kasvab võimas preestrite klann, kuna 3.03.2033 sündinutest saavad alkeemikud ja müstikud jne. Aga 04.04.2044 sündinuist võivad kasvada meeletud töörügajad (kas kellegi orjad?). 05.05.2055 näeb ilmavalgust hulgaliselt selgeltnägijaid; 06.06.2066 sündinud viljelevad mingit uut, erilist kunstiliiki, 07.07.2077 sündinud loovad uue religiooni. 08.08.2088 sünnivad karismaatilised riigitegelased ja 09.09.2099 uue intelligentsi esindajad. Ning selle sajandi, õigupoolest kogu aastatuhande, jooksul valitseb matriarhaat!

Numeroloogias esindab alles kolmas aastatuhat tõelist yin-yang energiate summat, s.o. naiseliku ja meheliku energia ühinemist. Kahju, et see meil nägemata jääb! Kuid – mine tea, kuhu keegi oma järgmises elus satub.

Pythagoras, kas Sa tõesti sündisid 570 aastat enne meie aega? Võib-olla ta vastaks: “Ei, ma sündisin 570 aastat pärast teie aega.”

 

* Pythagorase tabeli koostamisel võetakse aluseks sünniaeg ja selle esmasel kokkuliitmisel saadud numbrid. Näiteks inimese, kes on sündinud 21.12.1997 numbrid on sellised:

2 + 1 + 1 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7 = 32; 3 + 2 = 5;

32 – 2 x 2 = 28; 2 + 8 = 10; 1 + 0 =1

kus esimese summa arvud (kahekohalise numbri arve liidetakse omavahel seni, kuni saadakse ühekohaline arv) annavad lõpptulemuseks arvu 5, mis on elutee ehk saatusenumber. Teise veeru viimase arvutuse tulemus on elutee teise poole mõjutaja. See number saadakse, kui esimese tehte summast lahutatakse kõige esimese arvu kahekordne korrutis ning saadud kahekohalise numbri arve liidetakse taas seni, kuni saadakse ühekohaline arv. Selgema pildi saamiseks kantakse saadud numbrite rida, (2; 1: 1; 2; 1; 9; 9; 7; 3; 2; 5; 2; 8; 1;) 3 x 3 tabelisse, kus iga number evib kindla koha ja tähenduse. Kui ridades, nii vertikaalsetes, horisontaalsetes kui ka diagonaalsetes, on kõik kolm kohta numbritega täidetud, saab neist läbi tõmmata jooned, millest igal on samuti oma tähendus.

** eeldusel, et igal päeval sünnib ühepalju lapsi mis on võetud protsentide arvestamisel aluseks – 360 päeva = 100 %.

 

 

 

AVESTAT AVASTADES

Kõik teadmised kogu Universumist, tema jõududest, ehitusest, olemusest, osakestest, kaasaarvatud inimene tema vaimus, hinges ja kehas on meie sees olemas, aga need on varjatud. Mosaiik valmib kildhaaval…

Inimese sünd on seotud hinge sooviga, kes valib siia maailma tulles oma vanemad, kodu ja tingimused selleks, et areneda, õppida, lükata ümber dogmasid ja ületada kõik raskused oma teel. Inimkehas, inimteadvuses ta seda ei mäleta. Kuid eesmärgiks on läbi arengu õppida tundma oma hinge, õppida suhtlema enda Jumaliku olemuse ja minaga, kes on meis kogu aeg olemas, kogu aeg meie kõrval ja vahel ilmutab end läbi alateadvuse, intuitsiooni ja/või nägemuste.

Hinge ja tema arenguga seotud küsimustele võime leida vastuseid religioonidest. Kuid vastused on tihtipeale vasturääkivad, kuigi iidsete aarialaste usund, teadaolevaist vanim religioon, on oma mõju avaldanud kõigile suurematele religioonidele. Samas on kõikidesse religioonidesse ja nende pühakirjadesse tehtud juurdekirjutusi inimeste poolt, kellel on olnud selleks piisavat võimu, oma nägemust või huvisid.

Võrreldes teiste suurte religioonidega on vähe teada aarialaste, indoeuroopa rassi usundist, mida peamiselt tuntakse zoroastrismina, prohvet Zarathušthra nime järgi, kes arvatavalt elas 6.saj e.Kr. Selle usundi pühi raamatuid, koondnimega Avesta, peeti kadunuks pea tuhat aastat ja alles 18.sajandil saadi Euroopas teada, et need on siiski osaliselt säilinud.

Avesta on rangelt duaalne õpetus heast ja kurjast, valgusest ja pimedusest ning inimese valikutest nende vahel ja tema arenguteest siin maailmas. Sellest, et inimene vastutab oma hingesaatuse, kuid jagab ka ühist vastutust kogu maailma saatuse eest. Tal on vaba valik headuse ja kurjuse vahel. Usundi kolm alustala on hästimõeldud mõtted, hästiöeldud sõnad ja hästitehtud teod, mille vastandiks on kurjad mõtted, -sõnad ja -teod. See on õpetus, et Kosmilise harmoonia seaduste tundmine lõhub kurjuse valitseja ajasilmused ning aitab väljuda määratud saatuse ringist. Kõigis teistes vanades religioonides on ennekuulmatu, et religioosset kuuluvust määratakse mitte inimese sündimise fakti vaid tema veendumustega. Avesta õpetab, et nii kaua kui inimene elab, pole mitte kunagi hilja teha oma valik.

Avesta raamatu üks osa on Siroza. Selles sisalduv kalender on õpetus igapäevaeluks. Igal päikesekalendri päeval on oma peamine valitseja ning oluline on jälgida konkreetset teemat. Jälgida selles valguses oma mõtteid, sõnu ja tegusid ning neid endale teadvustada. Ja nii saab inimene pikapeale teadlikuks enda tegelikust minast ja olemusest. Samas on igal headuse kehastusel kurjuse leerist vastand, kes esindab päeva suurimat pattu või lõksu.

Kes on siis need valguse ja pimeduse jõud, kelle vahel tuleb valida? Vaatleme pisut jumalikku hierarhiat.

Peajumal Ahura Mazda (tlk. ‚tark isand’) on tarkuse ja headuse kehastus. Tema seitse üllast loomist, koondnimega Ameša Spenta – pühad surematud, valitsevad nelja stiihiat ning taimi, loomi ja inimest. Igas inimeses on olemas nende esindajad. Tuli see on loominguline alge, inimese loominguline potentsiaal, tema jumalik säde. Õhk on avarus, keskkond, kus tuli saab laieneda ja luua. Ta on kõikide sidemete alus ja vahendaja. Inimeses vastab see mõttele ja teadvusele, mentaalsele plaanile. Vesi on substants, mis muutub ja võtab erinevaid kujusid. Ta kätkeb endas kogu olemasolevat informatsiooni ja kannab seda edasi. Inimeses vastab see hingele, mis seob teda kõrgeima harmooniaga. Maa kehastab vormimise ideed ja täiuslikkuse saavutamist. Ta avaldub kehastununa mineraalide kuningriigis. Inimeses esindab ta füüsilist keha. Taimeriik väljendab elu ideed tervikuna ja väljendub inimese eeterkehana. Loomariik esindab inimese tasandil tema instinkte. Ja viimane, inimene ise, kes esindab mõistust ja kõiki teadvuse vorme. Tänu sellele, et temas on olemas kõik alged, on inimesel võimalik pääseda igale eelpoolmainitud tasandile ja suhelda kõigi stiihiate, loomade ning taimedega, kasutada nende toetust ja väge.

Järgmisena tulevad jumalikus hierarhias yazata’d, kes on erinevate eetilis-moraalsete põhimõtete, vooruste ning looduse objektide isikustatud abstraktsed ideed: heatahtlikkus, üllus, südametunnistus, õiglus, tervis, jõukus, maa, tuul, tähed jne.

Kogu hierarhiale, alates Ahura Mazda hüpostaasist Spenta Mainju’st, (tlk. püha, loov vaim) on vastandid kurjuse riigis, mida valitseb Angra Mainju (tlk. hävitav vaim). Tema vasallideks on daeva’d ehk deemonid. Seda, kes nad on, väljendavad nende nimed, mis tõlgituna tähendavad: vale, ülbus, kõrkus, vihkamine, haigused, vaesus, viletsus jne. Ka kurjusel on suur vägi ja võim, lisaks on ta loonud valguse moonutise, mis petab ja tekitab illusioone. Kuid see pole võrreldav headuse ja valgusejõudude väe ja võimalustega.

Vaba valik ja piiramatud võimalused on antud ainult inimesele, sest temasse ainsana, kusjuures igasse inimesesse eranditult, on sisse kodeeritud headuse ja kurjuse alged. Kuid pahatihti programmeerib inimene ise läbi hirmude ja kahtluste oma saatuse. Ning kujundab seda läbi religioossete tõdede, uskumuste, teaduslike tõestuste ja vastavalt teda ümbritsevatele ühiskondlikele oludele ja nõudmistele.

„Minul ei vea kunagi… mina ei saa kunagi…mul on kõik halvasti…” Nagu ütled nii on. Samuti, kui usud kedagi, kes sulle selliseid asju räägib. See on nagu lugu võistlevast konnapojast, kes suutis pürgida torni tippu ainult seetõttu, et ta oli kurt. Kõik teised kaotasid, kuna jäid uskuma pealtvaatajaid, et see ettevõtmine on võimatu. Enamasti ongi ebaõnnestumise põhjuseks sügaval sisimas peituv kahtluseuss. Olgu pealispindne soov siis nii särav ja võimas kui tahes. Usk ja kindel teadmine on need, mis viivad sihile.

Kahetsus tehtud vigade eest on teretulnud, kuid mitte emotsionaalne aheldatus nende külge. Kurvad ja kannatavad inimesed ei valgustu vaid toovad oma kannatused sellesse maailma, sest nad on osa maailmaloomisest. Enda pidev nuhtlemine ja hingepiin tehtud pattude eest on side pimedusejõududega. Samuti teiste inimeste või olude süüdistamine. Aga kui inimene on elusse armunud, elurõõmus ja lõbus, kui ta realiseerib oma loomingulist potentsiaali vaatamata eluraskustele, siis sellega muudab ta harmoonilisemaks kogu maailma. Raskused, kriisid ja katarsised on igaühe elus, kuid neid pole vaja luua kunstlikult, pole vaja püüelda kannatuste poole kannatuste pärast.

Avesta traditsiooni eelistatud prioriteet on teadmised ja alles siis usk, kui inimese vaba ja teadlik valik. Tsitaat Avestast: „Neli kõige kasulikumat asja inimesele on: tarkus, mis seotud vaprusega; käitumine, mis seotud teadmistega; rikkus, mis seotud heldusega ja hea sõna, mis seotud heade tegudega. Sest vaprus, mis lahutatud tarkusest on surm inimkehas, käitumine ilma teadmisteta sarnaneb joonistatud kehaga, rikkus ilma helduseta on kurjuse aare, aga hea sõna ilma heade tegudeta on uskmatus.”

Igal inimesel on õigus uskuda, millesse ta soovib ja see ongi osa tema valikust, mille järgi ta käib.

 

Scroll To Top